Profesionalno umrežavanje turističkog sektora u TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona kao jedan od ključnih aktera učestvovalo je u utorak na događaju za profesionalno umrežavanje „Turizam povezuje“ USAID projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Ovo je 4. ovakav skup na području Bosne i Hercegovine čiji je cilj okupiti ključne aktere iz turističkog sektora kako bi podijelili ideje, istražili mogućnosti saradnje i stvorili nova partnerstva.

Da resorno ministarstvo želi da bude nosilac aktivnosti umrežavanja i uvezivanja u ovoj oblasti naglasio je ovom prilikom ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Denis Bećirović. „Cilj nam je da budemo vidljivi na mapi svijeta, da budemo konkurentni u odnosu na kompletan region i da se povežemo sa regionom. S obzirom na to da turizam doživljava ekspanziju i da je kroz razvojne i strateške dokumente predstavljen kao druga najznačajnija grana, u tome je i veći značaj ovakvog događaja“, kazao je ministar Bećirović.

USAID Turizam predstavio je ovom prilikom ključna dostignuća u 2023. godini i planove za 2024. godinu. Nastavak je to serije događaja u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli na kojem su predstavljene inovacije u sektoru, diskutovano o mogućnostima saradnje i razmatrana buduća partnerstva.

„Razgovarat ćemo o nekim inicijativama koje su do sada bile podržane od  strane USAID Turizam projekta kao što je sticanje TedQual certifikata Svjetske turističke organizacije UN-a koje je uspješno postigao Univerzitet u Tuzli ali i neke planirane aktivnosti poput modela razvoja primarnih i sekundarnih destinacija u turizmu kao i dalje planirane aktivnosti na podršci Aerodromu u Tuzla pri uspostavi novih letova“, kazao je direktor USAID Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini Feđa Begović.

Cilj USAID turizam projekta je razvoj održivog turizma u BiH, jačanje brenda Bosne i Hercegovine kao destinacije. Da bi se sve to postiglo bitna je saradnja sa brojnim akterima, rečeno je ovom prilikom.  „Ovakav vid umrežavanja je ključan za uspjeh turizma BIH iz perspektive globalnog turističkog tržišta. Cijela Bosna i Hercegovina pa i region je jedna mikro destinacija i neophodno je da sarađujemo“, naglasila je ovom prilikom pomoćnica ministra za trgovinu i turizam TK Dželmina Huremović.

Potrebno je raditi više promocije svega što imamo, kazao je gradonačelnik Grada Srebrenik Adnan Bjelić.

„Srebrenik se nalazi u sjeveroistočnoj BiH, međutim, ono što je nama za cilj je da ga stavimo na turističke mape kako TK kako i BiH. Samo naše apliciranje za proglašenje jedne od mjesnih zajednica u Srebreniku gdje se nalazi Stari grad Srebrenik jednim od najljepših sela u BiH je naša intencija da sve ono što imamo napokon počnemo koristiti a ne samo da pričamo kako imamo potencijale a još uvijek ih ne koristimo na dovoljan način.“

(TIP)