Bećirović: ‘Vratili smo Aerodrom Tuzla na mapu međunarodnih avio-veza’

Od 18. decembra Tuzla će biti povezana sa Švedskom, Danskom, Holandijom, Njemačkom i prvi put, Turskom! Zahvaljujući višemjesečnom predanom radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, predvođenog ministrom Denisom Bećirovićem, kao i angažmanu menadžmenta Aerodroma i Vlade Tuzlanskog kantona, potpisan je ugovor s grčkom aviokompanijom – Lumiwings.

Zajedničkim angažmanom vratili smo Aerodrom Tuzla na mapu međunarodnih avio-veza. Potpisivanjem Ugovora napravili smo važan korak prema jačanju povezanosti između Tuzlanskog kantona i BiH s ključnim destinacijama, što nadalje ima pozitivan uticaj na turizam, trgovinu i ekonomski razvoj cijele regije –  kaže ministar Bećirović.

Vlada Tuzlanskog  kantona je izdvojila iznos od dva i po miliona KM kao ključnu podršku ovom značajnom projektu.

– Međunarodni aerodrom Tuzla i njegov dalji razvoj su strateški element i projekat Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona, i neizostavan segment svih strateških dokumenata i razvojnih planova kantona te smo mu se kao takvom i posvetili – kaže Bećirović.

Menadžment Lumiwings-a s optimizmom predviđa pozitivan odaziv putnika na novouspostavljene letove. Posebno su uvjereni da će ovi letovi potaknuti ponovni interes dijaspore, čime će znatno doprinijeti konačnom uspjehu ovog projekta. Svjesni su da angažman dijaspore ima ključnu ulogu u održivosti i prosperitetu zračnih ruta, te su posvećeni stvaranju privlačne i konkurentne ponude koja će privući širok spektar putnika.

Ministarstvo i menadžment aerodroma Tuzla će nastaviti stvarati poticajno okruženje za proširenje zračnih ruta, obuhvatajući nove atraktivne i zanimljive destinacije, kako u Evropi, tako i širom svijeta – zaključio je ministar Bećirović.

(TIP)