Narodna skupština RS-a usvojila nacrt zakona o nevladinim organizacijama

U Narodnoj skupštini RS-a usvojen je Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ovim zakonom se predviđa da nevladine organizacije koje dobijaju donacije iz inozemstva dobiju oznaku agenata stranog utjecaja.

Bilo je dovoljno 48 ruku vladajuće većine da ovaj nacrt bude usvojen. Protiv je bilo samo 11 zastupnika, kao i 6 suzdržanih, uprkos pozivima Delegacije EU-a, OSCE-a i brojnih organizacija. Organizacije koje se djelimično ili u cijelosti finansiraju sredstvima iz drugih država bit će upisane u poseban registar Ministarstva pravde RS-a, te će dobiti etiketu agenta stranog utjecaja.

Riječ je o još jednom zakonu koji je prije nekoliko mjeseci najavio Milorad Dodik, u jeku sukoba sa predstavnicima ambasade SAD-a i Velike Britanije te OHR-om. U vladućoj većini i danas kažu da se mora smanjiti politički utjecaj nevladinog sektora.

Opozicija je i danas saglasna. Ovo je odlika autoritarnih režima, čiji je cilj ugušiti sve kritičke glasove i targetirati osobe koje rade u civilnom sektoru.

U nevladinom sektoru razočarani su ishodom glasanja. Najavljuju da će se boriti da dokažu da je prije svega riječ o neustavnom zakonu, koji će nas udaljiti od Evropske unije.

“Bukvalno 50+1 – to je demokratija naše države. Ako to govore argumentovano, to ne igra nikakvu ulogu. Svjesni smo da je kandidatski status najdalji u odnosu na prije 10 godina”, kaže Aleksandar Žolja, predsjednik Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.

U SNSD-u kažu da će ovim zakonom samo pratiti praksu Evropske unije i najava da će takav zakon biti usvojen u pojedinim zemljama članicama. Nacrt koji je danas usvojen ići će u javnu raspravu u roku od 30 dana kada će u formi konačnog predloga ponovo doći pred zastupnike entitetskog parlamenta.

(TIP/Izvor: federalna.ba)