Dogovor o jačanju segmenata socijalnog rada u Doboj Istoku

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić posjetio je danas Općinu Doboj Istok gdje je na radnom sastanku razgovarao sa načelnikom Kemalom Bratićem o radu Centra za socijalni rad. Prioritet u radu resornog ministarstva, rečeno je ovom prilikom, je jačanje svih centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Na području TK 13 je takvih ustanova u sistemu socijalne zaštite a njihova je uloga pružanje materijalne i stručne pomoći i podrške, zaštita pojedinaca i porodica koje žive u nepovoljnim prilikama.

„Ono što mi je jako bitno za funkcionisanje centara za socijalni rad je saradnja sa lokalnom zajednicom, načelnikom i općinskim vijećem budući da su oni osnivači centara i ono što nam je važno da se poboljša položaj centara za socijalni rad po pitanju kapaciteta i stručnih poslovnika. Mi smo već danas u prisustvu načelnika Bratića dogovorili taj segment da će već u narednoj godini Centar za socijalni rad, ono što je neophodno kako bi ta usluga bila kvalitetnija i bolje pokrivena, biti u boljem položaju. Koliko gledam po broju stanovnika Doboj Istoka ovdašnji Centar za socijalni rad je jedan od bolje pozicioniranih sa stručnim kapacitetima“, kazao je ovom prilikom ministar Alić.

U želji da sagleda sve aspekte socijalne zaštite na ovom području ministar Alić posjetio je nakon toga Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus Duje te potvrdio da je riječ o instituciji koja je veliki oslonac u domenu socijalnog rada, pogotovo u segmentima u kojima javni sektor nije odgovorio na adekvatan način kada su u pitanju smještajni kapaciteti i specifične usluge.

(TIP)