Video: Izetbegović pozvao islamske zemlje da “pomognu BiH i nadjačaju utjecaj Zapada”

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, je u intervju za arapsku televiziju Al Arabiya pozvao islamske zemlje da “pomognu BiH i nadjačaju utjecaj Zapada”. Govorio je i o izbacivanju iz vlasti stranke “koju je naslijedio od oca” te o međunarodnoj zajednici za koju tvrdi da “želi stabilizirati odnose na Balkanu tako što će ići u korist jakih na štetu manjih naroda”.

Izetbegović je govorio o historiji Bosne i Hercegovine, navodeći da se radi o zemlji staroj preko 1.000 godina.

“Učenja Bosanske crkve slična učenjima Islama”

“U njoj su uvijek obitavale različite vjere, to je njena karakteristika. I one su živjele u skladu. Dakle, jaka Pravoslavna crkva, jaka Katolička crkva, Jevreji su biliu snažno prisutni u Bosni i Hercegovini, ali najjača je bila tzv. Bosanska crkva, koja nije pripadala niti Vatikanu niti Bizantiji”.

Izetbegović je naveo da su bili stalni pokušaji da se ta Bosanska crkva ukine i da se prikloni ili Vatikanu ili Bizantiji te tvrdi kako je njeno učenje bilo “blisko Islamu”. Potom je naveo svoje obrazloženje kako se Islam počeo širiti u BiH.

“Ta učenja Bosanske crkve su bila bliska učenjima Islama. Tako da je Islam već počeo da se širi polako u Bosni i Hercegovini i prije dolaska Turaka. Kada su Turci donijeli Islam, ta Bosanska crkva se faktički utopila u Islam”, izjavio je on.

Nevo je da se prije nekoliko stoljeća niko u zemlji nije izjašnjavao “kao Srbin ili Hrvat”, te da su postojali “pravoslavci i katolici, ali da su svi bili Bosanci ili Bošnjani različitih vjera”.

Sa odlaskom Turaka je, smatra on, počeo “lov na duše ljudi”, te su susjedne zemlje počele “propagandu” da katolike u BiH nazivaju Hrvatima, a pravoslavce Srbima. Također je, navodi, počeo pokušaj da se BiH podijeli i njena teritorija pripoji susjednim zemljama.

Podcrtao je da se “sve to nastavlja još uvijek” i da susjedne zemlje pokušavaju da predstave te narode u BiH kao njihove, mada su to “autohtoni bosanski narodi”.

“Bosanski Hrvati i Srbi su naša genetska braća, mi smo jedan faktički narod, i mi funkcionišemo dosta dobro kada se susjedi ne miješaju u odnose”, rekao je te dodao: “I Bosna i Hercegovina se stalno nalazi između toga. Dakle da bude simbol zemlje koja može dobro da funkcioniše, gdje razne vjere i kulture žive zajedno, prepliću se. Ili pak da bude mjesto sukoba kada to strane sile urade Bosni i Hercegovini.”

Naveo je da trenutno u BiH vlada mir, te da napreduje proces pomirenja, te da se razvija ekonomija i turizam.

“S druge strane političari koriste još uvijek prisutne emocije nakon rata, još uvijek neke želje da se postignu ratni ciljevi i pozicioniraju se”, naveo je on.

“Stranka koju sam naslijedio od oca je pobijedila dominantno”

Izetbegović je govorio o rezultatima izbora.

“Stranka koju ja predstavljam, koja je najjača u Bosni i Hercegovini, koju sam ja faktrički naslijedio od mog rahmetli oca Alije Izetbegovića je pobijedila dominantno”, rekao je on.

Obrazložio je ovo objašnjavajući strukturu države i nivoa vlasti.

“Dakle imate 13 ustava i 13 zakonodavnih tijela, vrlo kompliciran sistem. Na svim tim nivoima je moja stranka pobjednička. Ono što karakterizira ovaj momenat jeste udruživanje i bosanskohercegovačkih stranaka protiv te najjače koja je organizovala proces demokratizacije, koja je uklonila komunistički režim prije 30 godina i koja je organizovala otpor BiH pokušaju da se ona podijeli, imamo organizovanje ostalih manjih stranaka protiv nje, koje je ohrabreno od strane stranaca”, smatra Izetbegović.

Optužbe na račun Zapada

Podcrtao je da su stranci jako prisutni u zemlji i da se brinu o implementaciji Dejtonskog sporazuma, navodeći PIC i OHR. Ali i optužio “zapadne zemlje da su se ujedinile kako bi uklonili SDA iz vlasti”.

“Nažalost, zapadne zemlje su se ujedinile, njihovi ambasadori, u tome da se ukloni ova najjača pobjednička stranka koju ja predstavljam i da se dovedu manje stranke bosanske koje će njih slušati i koje će napraviti ustupke u odnose na srpsku i hrvatsku stranu”, rekao je.

Istakao je da bi BiH bez međunarodne zajednice “teško funkcionisala”, ali ih je i ponovo optužio za uplitanje u izborni proces.

“Oni samo trebaju da omoguće da se izbori odigraju fer i transparentno. Međutim oni su odlučili faktički da najjaču bosansku, bošnjačku, muslimansku stranku uklone iz vlasti, da dovedu alternativu iz bošnjačkog korpusa koja je bitno slabija i koja će da napravi ustupke srpskoj i hrvatskoj strani koje su postale agresivne. Stranci u ovome času rade na način da nas faktički isporučuju, da reduciraju moć Bošnjaka, smanjuju utjecaj muslimana u BiH i na Balkanu da bi zadovoljili druge dvije strane, prije svega srpsku stranu koja je vrlo agresivna u politikama”, rekao je Izetbegović, dodajući da “svjedočimo jednom vrlo čudnom historijskom momentu gdje se uklanjaju oni koji su organizirali odbranu BiH, oni koji predstavljaju većinu naroda, nad kojim je počinjen genocid, za korist onih koji su napravili genocid.”

Naveo je da Visoki predstavnik u ovome nije sam, te objasnio strukturu PIC-a, navodeći da se radi većinom o zapadnim zemljama, ali i da je tu Organizacija islamske saradnje (OIC) koju predstavlja Turska.

“Oni imaju samo jedno sjedište, predstavlja ih turski ambasador. Oni su bili protiv ovoga što se radilo”, rekao je on.

Poziv islamskim zemljama

Izetbegović je naveo da je predvodnik u politici prema BiH koju je prethodno objasnio SAD, navodeći da ta zemlja “želi stabilizirati odnose na Balkanu tako što će ići u korist jakih na štetu slabijih i manjih naroda”.

“Prije svega idu praviti ustupke Srbiji da bi je odvukli od Rusije i Putina, da bi je pridobioli za sebe. Oni to rade na naš račun, na račun naroda poput Bošnjaka, Crnogoraca, Kosovara… Jednostavno idu lakšom linijom, na račun nas koji ustvari trebamo tu međunarodnu zajednicu. Jer Srbi se trude da međunarodna zajednica ode”, istakao je Izetbegović.

Naveo je da “predstavnik Srba” u BiH na dnevnoj bazi vrijeđa zapadne ambasadore.

“Oni njega kao da ne čuju. Mogli bi da ga uklone ako hoće, međutim ne. Oni su odlučili da uklone nas”, rekao je.

Zatim je naveo da na Balkanu živi dva miliona Bošnjaka muslimana i još dva puta toliko Albanaca muslimana.

“Islamske zemlje trebaju da stanu snažnije uz nas. Da pokažu više brige. U ratu su nas pomagali, ali nedovoljno, jer nama je bio nametnut tzv. embargo na oružje. Srpska strana, Beograd je imao hiljade tenkova, aviona, mi nismo imali skoro ništa. A Zapad nam je nametnuo embargo na oružje. Dakle nama je bilo zabranjeno da se naoružamo, takvi goloruki. Zato su ovdje masovna silovanja se desila, etnička čišćenja, pola BiH je očišćeno od strane srpske strane, sve džamije su porušene, učinjen je genocid u BiH, zato što su nam nametnuli embargko na oružje. Islamske zemlje su tada trebale snažnije da se tome odupru. Jednostavno da nam pomognu da se branimo”, rekao je.

Istakao je da je u ovome času “slična stvar u politici”.

“Imamo jedno agresivno ponašanje srpske strane kojoj se pridružuje hrvatska strana, a mi smo pomalo ostavljeni sami sebi. OIC je digao glas protiv ovoga preko turskog ambasadora koji ih predstavlja u PIC-u. Ali to je nedovoljno, jednostavno su ih ignorisali kao da ne postoje. Onako su ih tretirali kako tretiraju i Bošnjake. Kroje nam sudbinu onako kako oni hoče”, naveo je Izetbegović.

“Mislim da to malo muslimana autohtonih, bijelih muslimana ovdje u Evropi zaslužuje više pažnje od strane islamskog ummeta, od strane jakih muslimanskih zemalja. Dakle da nas jednostavno zaštite od progona, poniženja, dvostrukih standarda”.

“Cijena rata”

Kaže da muslimani u BiH zaslužuju više pažnje “jakih muslimanskih zemalja”.

“Zapad pomaže da se stvari riješe dogovorom, kompromisom na našu štetu. Zato je potreban jači utjecaj islamskih zemalja da se napravi balans”, zaključio je Izetbegović.

“Na Balkanu vi ne znate kuda mogu stvari krenuti. Dakle ovo je jedna mješavina naroda, mješavina vjera. Može biti bogatstvo zbog toga, zbog te različitosti, a može biti i prokltstvo. Tako da je potrebno na vrijeme reagovati. Neodgovorne političare koji dobijaju političke poene na način da šire mržnju prema drugima, da raspiruju ponovo ambicije za nekim ratovima, podjelama na Balkanu treba na vrijeme zaustavljati. Mislim da ljudima nije do toga, da žele stabilizaciju, da žele život, da ne žele rat i smrt. Da mnogi mladi ljudi odlaze, napuštaju Balkan u strahu od novih ratova. Na nivou naroda, običnog čovjeka postoji silna želja za pomirenjem”, smatra on.

Naveo je da je “ogromna cijena plaćena za rat”.

“Mi u ovom času imamo stotine hiljada porodica koje su ostale bez hranioca, i Bošnjaci i Srbi i Hrvati. I mi njih hranimo. To jako košta. Dakle nebi se trebalo upustiti u neki novi rat i svi su toga svjesni, da nam to ne treba. Tako da ja mislim da unatoč onome što priča (Milorad) Dodik i što navodno planira ljudi nisu spremni na takve stvari. Potreban nam je samo snažniji angažman međunarodne zajednice koji je pravičan, dakle da ne ide protiv jedne od tri strane nego čini stabilnost ovdje u BiH da se te stvari na vrijeme zaustave”.

“BiH je ustvari tačka najzapadnijeg dometa Islama. Islamski svijet se tu negdje završava u BiH, nema ga na Zapadu dalje. Ima naravno ljudi koji su došli kao imigranti, ali autohtoni muslimanski narodi, najzapadniji su ustvari Bošnjaci. Slična stvar je sa pravoslavcima. Od Moskve tu negdje to Banjaluke se proteže pravoslavlje. Također BiH i Albanija su najistočniji domet Katoličanstva… Dakle to su tačke dodira koje kao što nekom čine bogatstvo, ali mogu donijeti i problem. Može tu da tako kažem da varniči na dodiru. Sarajevo ja mali Jerusalim”, naveo je.

Objasnio je da je to nastalo spontano i da je vrijedno pokušaja da se ta “tačka dodira svjetova nanovo izliječi i uspostavi”.

Istakao je da “stvari idu u pravom smjeru”, ali da je potrebna podrška.

“Treba zaustaviti neodgovorne ljude koji prave probleme i tu nam treba odlučnija međunarodna zajednica i jači uticaj muslimanskih zemalja”, rekao je Izetbegović

Dodao je da smatra da je trenutno “najopasnija situacija u Srbiji, dakle između Kosova i Srbije, i ako to bude prevaziđeno i rješeno i sve ostalo”.

“Da je Ukrajina pala, imali bi ozbiljan problem”

Izetbegović je također govorio o Rusiji, navodećo da je ta država “snažno uz srpsku stranu, bez obzira šta Srbi rade”.

“Kada prave probleme, kada prave nepravde i kada odlikuju ratne zločince i slave ih, Rusi su uz njih. Kao neki stariji brat koji sve pravda šta ovaj njegov mlađi radi. Potpuno su tu neobjektivni”, naveo je, te dodao da Rusi imaju “destabilizirajuću ulogu” u zemlji i na Balkanu.

“Da se rat u Ukrajini počeo da odvija u korist Rusije, da je Ukrajina lako pala, imali bi već ozbiljan problem na Balkanu. To bi se prenijelo na vrlo loš način na Balkan. Ovako neuspjeh Rusije i otpor Ukrajine i konsolidacija EU i NATO-a oko Ukrajine pomaže i BiH i Balkanu. Dakle nisu se otvorili neki apetiti na srpskoj strani da i oni urade i dovrše slične stvari na Balkanu. Dakle itekako smo vezani za Ukrajinu”, rekao je Izetbegović.

(TIP/Izvor: N1/Foto: SDA/Arhiva)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena        

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.

  1. Откройте для себя новшество в мире ставок с последним обновлением приложения БК Олимп для Android! [url=https://free-apk-olimp.ru/]free-apk-olimp.ru[/url] уже сейчас. Мы освежили…