Delić: Socijalni radnici su gurnuti na margine društva

Kreiranje ambijenta u kojem će sistem socijalne zaštite biti sveobuhvatno polje djelovanja, uključujući zdravstvo, obrazovanje i pravosuđe, neophodno je kako bi se normativi koje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike usvaja mogli jednoobrazno primjenjivati na teritoriji cijele Federacije BiH, kazao je danas resorni ministar Adnan Delić.

Istakao je da socijalni radnici još nikada nisu štrajkovali te da su svi svjedoci kako su oni gurnuti na margine i da se o njima nikada ne priča osim kad se dese slučajevi, kao što je slučaj u Lukavcu, Gradačcu i slično.

– Najbitnije što je Ministarstvo uradilo po tom pitanju je najvažniji akt za razvoj sistema socijalne zaštite i prevencije socijalno neprihvatljivih, odnosno devijantnih modela ponašanja i sprečavanja nasilja kao posljedice takvih dešavanja, a to je Strategija razvoja sistema socijalne zaštite i zaštite djece na području Federacije Bosne i Hercegovine za period do 2030. godine – kazao je Delić.

Cilj Strategije je, dodao je, ubrzanje i osnaživanje inkluzije marginalizovanih pojedinaca i grupa, jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta centara i službi za socijalni rad i drugih socijalnih ustanova i organizacija.

Tvrdi da Strategija ima za cilj umanjenje siromaštva i negativnih pojava siromaštva, kao i jačanje projekata podrške u lokalnim zajednicama, prevenciju trajnog institucionalnog zbrinjavanja, jačanje centara i službi za socijalni rad i općenito jačanje nematerijalnih socijalnih usluga.

– Radi se o prvom dokumentu ovakvog tipa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i neophodno je da na neki način svi damo svoj doprinos usvajanju jednog ovakvog akta kako bismo umanjili sve negativne i devijantna ponašanja kojima evo svjedočimo iz dana u dan – kazao je ministar.

Kao drugu stvar na kojoj je Ministarstvo intenzivno radilo, Delić je naveo Pravilnik o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške ustanovama socijalne brige u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti u proceduri u narednim danima.

Pojasnio je da Pravilnik donosi standarde koji tretiraju podršku i vrstu podrške prije svega korisnicima u ustanovama, opće minimalne standarde prostora, opreme, standarde stručnih i drugih poslova što će sve zajedno omogućiti bolji kvalitetni pristup svim procesima koji se provode u ustanovama za socijalno zbrinjavanje.

– Bit će definisano sve, od dozvoljenog broja prijema korisnika po osnovu kapaciteta, smještaja do pravila kod angažmana, stručnih osoba koja mogu raditi u ovim ustanovama. Na ovaj način nastojimo uvesti red u ustanove za socijalno zbrinjavanje i socijalnu podršku koje u dosadašnjem periodu i nije toliko bilo – kazao je Delić.

Izrazio je nadu za skorim usvajanjem Pravilnika, ističući da će nakon toga ustanove imati i zakonski osnov i zakonsku obavezu da usklade sve ono što se tiče njihovog poslovanja i te da neće imati bilo kakve negativne konotacije koje su nekada plod zapuštenosti, a nekada plod nezakonitog rada određenih uprava, kakav je bio slučaj u Pazariću.

Istakao je da je Zavod Pazarić neosnovano u fokusu javnosti te da postoje i druge ustanove socijalne zaštite o kojima nažalost niko nikada ništa ne piše i za koje se niko nikada ne zanima.

– U takvim ustanovama postoje određene negativne stvari koje moramo iskorijeniti, ali ih ne možemo iskorijeniti ukoliko sistemski i interesorno ne pristupimo rješavanju ovih problema – kazao je.

Pojasnio je da se to Ministarstvo prije svega bavi upravnim i stručnim rješavanjem određenih stvari, odnosno da je njihova obaveza da donosimo zakonske i podzakonske akte.

Dodao je da su aktivnosti tog Ministarstva rada i pregled presjeka stanja te reviziju poslovanja svih organizacija iz te oblasti, između ostalih i javnih ustanova za socijalno zbrinjavanje s ciljem uspostavljanja inspektorata na nivou Federacije, odnosno pri Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

– Uputili smo nekoliko inicijativa i prema Vladi i prema Ministarstvu pravde i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da se što pre pristupi osnivanju inspektorata za oblast socijalne zaštite na području federacije Bosne i Hercegovine – kazao je.

Delić je dodao da su osnovali i Koordinaciono ministarsko tijelo  u kojem su svi kantonalni ministri za oblast socijalne politike.

– To nam je veoma važno obzirom da su nadležnosti kada je oblast socijalne politike podijeljene, čak i do lokalnih zajednica. Bitno nam je da sve što radimo, da usklađujemo zajedno, da imamo jedinstvene norme, jedinstvena pravila i standarde.. Također treba da se konsultujemo jedni sa drugima kada provodimo bilo kakve aktivnosti, a posebno određene reformske zahvate – kazao je.

Delić je također naglasio da su formirali i Radnu grupu koja radi na izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Cilj im je, dodao je, omogućiti bolji pristup osobama sa invaliditetom u tržištu rada.

– Formirali smo i Radnu grupu za izradu strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom i radimo na pripremi izrade strategije deinstitucionalizacije na području Federacije Bosne i Hercegovine. U pripremi je također i zakon o socijalnim uslugama – kazao je Delić.

Ministar je također naglasio da su osigurali i finansiranje sigurnih kuća direktno iz budžeta te da su ga povećali 100 posto.

– Proveli smo i javni poziv i sve sigurne kuće su dobile sredstva koja su bila planirana. Trenutno radimo na budžetu za 2024. godinu, tražit ćemo inicijalna sredstva za formiranje porodičnog fonda na nivou Federacije Bosne i Hercegovine iz kojeg treba da riješimo sve eventualne nedostatke i slabosti kada je u pitanju porodica i finansiranje svih naklada za porodicu – pojasnio je Delić.

Zbog povećanog interesovanja u vezi Zavoda Pazarić, Delić je kazao da su poduzeli niz hitnih aktivnosti, među kojima je traženje informacije od svih federalnih zavoda iz oblasti socijalne zaštite u smislu donošenja internih procedura prijavljivanja i postupanja po prijavama o zlostavljanju korisnika, kao i poduzetim aktivnostima u vezi s tim, s ciljem da se utvrditi da li ustanove poštuju Zakon o ustanovama socijalne zaštite.

Istakao je da su poslali i zahtjev o stanju video nadzora i potrebi izrade elaborata kojima će se utvrditi šta je neophodno uraditi na tom polju, kao i zahtjeve za krivične prijave i sankcionisanje odgovornih.

– I nezaobilazno je ispitivanje navoda vezanih za slučaj tuberkuloze u Zavodu Pazarić – jedan od osnovnih uvjeta koji nam je Unija osoba i organizacija sa invaliditetom postavila na nedavno održanim protestima, ali i u svim zahtjevima koje opetovano ponavljaju nama i Vladi je smjena direktora Zavoda. Tražili smo argumente. Jedan od medija je uporno  forsirao činjenicu da posjeduje nalaz koji dokazuje tuberkulozu u Pazariću. Tražili smo taj nalaz, nije nam dostavljen kao ni video uradak koji se nekoliko mjeseci držao i čuvao za pravi trenutak – istakao je.

Poručio je da nema nalaza koji potvrđuje tuberkulozu u Pazariću.

– Validan dokaz imamo od Zavoda za javno zdravstvo, dok Klinički centar univerziteta u Sarajevu odbija dati informaciju jer je predmet u tužilaštvu – kazao je.

Na kraju je zaključio da je osnovni razlog za smjenu direktora Pazarića bio optuživanje i etiketiranje u medijima i navođenje drugih medija na pogrešan trag, što nje način na koji se treba baviti temama vezanim za najranjivije kategorije društva.

Na pres-konfereciji obratio se i dekan Fakulteta političkih nauka koji je govorio o značaju obrazovanja i saradnje akademskog sektora sa strukom na terenu, zatim predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH Mirnes Telalović koji je govorio o sistemu socijalne zaštite u FBiH, izazovima i problemima sa kojima se susreće društvo.

Također se obratila inspektorica socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Janja Milinković koja se referirala na potrebe inspekcijskog nadzor nad ustanovama socijalne zaštite, zatim direktorica Centra za socijalne rad Jajce Indira Mehić Čejvan koja je govorila o položaju centara za socijalni rad, pravnica u Centru za socijalne rad Tuzla Vildana Nalić koja je pričala o praktičnim problemima smještaja u ustanove socijalne zaštite te šefica Sektora socijalne politike UNICEF-a Selma Kazić, koja je govorila o reformskim procesima i jačanju ustanova socijalne zaštite.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Amer Kajmović)