Vklada TK: 216.600 KM za podršku programima zapošljavanja

Na sjednici Vlada Tuzlanskog kantona  je odobrila 216.600,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2023. godini.

Programom zapošljavanja u 2023. godini predviđena je podrška zapošljavanju mladih, za što je planirano 57.600, a što je dostatno za podršku zapošljavanju l0 nezaposlenih osoba. Sa 17.280 KM bit će sufinansirano i zapošljavanje mladih koji izlaze iz sistema javne brige, a planirana sredstva dostatna su za zapošljavanje 3 nezaposlene osobe.

Za program zapošljavanja Roma planirano je 45.000 KM, čime se može podržati zaposlenje 6 nezaposlenih osoba iz ove kategorije. Za program koji je namijenjen zapošljavanju članova porodice u kojoj nijedan član porodice nije zaposlen planirana su sredstva u iznosu od 57.600 KM, čime će biti podržano zaposlenje l0 nezaposlenih. Također, planirana su sredstva u za program stručnog osposobljavanja. Za ovaj program planirano je 39.120 KM za stručno osposobljavanje 8 osoba.

(TIP)