Foto: Završena sanacija puta u naselju Pranjići Ilijaševići – MZ Par Selo

Sanacija puta u naselju Pranjići Ilijaševići – Mjesna zajednica Par Selo uspješno je završena, te je znatno poboljšana putna infrastruktura u ovom području. Radovi, koji su obuhvaćali nasipanje kamena, uređivanje bankina, čišćenje kanala oborinske odvodnje i asfaltiranje, obuhvatili su dužinu od 410 metara.

Ukupna vrijednost ovih radova iznosila je 73.979,10 KM, a provela ih je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Ovaj projekt sanacije puta imao je za cilj unaprijediti kvalitetu života mještana, te ih kvalitetnije povezati sa drugim dijelovima grada.

(TIP)