U pravnoj državi bi takav izvještaj bio povod tužiteljstvu da reagira

Iz izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji – izdvajamo finansijsku reviziju poslovanja Autocesta Federacije Mostar za 2022. godinu. Finansijski izvještaji dobili su mišljenje sa rezervom, a zbog neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija sa relevantnim zakonima i drugim propisima, dato je negativno mišljenje. Javnost očekuje ubrzanje gradnje autoceste i spajanje sa evropskim koridorima, transparentnije vođenje procesa te što hitnije povezivanje sjevera sa jugom zemlje, s obzirom na to da je osiguran novac iz kredita EBRD-a i Evropske investicione banke. I da profunkcionira pravna država te da odgovorni za zloupotrebe budu procesuirani i sankcionirani.

Jedan od razloga zbog kojeg su Autoceste dobile negativno mišljenje u izvještaju je, između ostalog, i prolongiranje rokova.

„Ugovori za izgradnju i nadzor dionica autoputa su addendumima više puta mijenjani u dijelu povećanja vrijednosti investicija i prolongiranja rokova izgradnje, što je za posljedicu imalo da je samo na šest dionica ukupno povećanje iznosilo 64.490.564 eura. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima“.

Prema mišljenju urednika portala Žurnal.info Eldina Karića, čitav taj proces izgradnje autocesta u Bosni i Hercegovini je, iz nepoznatih razloga, prolongiran nekoliko puta, a samim tim se povećavaju i troškovi – u pozadini postoje kalkulacije između izvođača radova i onih koji su zaduženi da vode račun o sredstvima: „Količina sredstava koja se ovdje spominje i način na koji su ona nezakonito, netransparentno, često i samovoljno trošena su za jednu ozbiljnu akciju samog menadžmenta, a i nadzornih odbora treduzeća. Tu ne bih smanjio ulogu i odgovornosi Vlade i ministarstva zaduženog za ovaj posao“.

Autoceste FBiH su, prema revizorskom izvještaju, u više navrata radile mimo zakona. Trošenje javnog novca podrazumijeva odgovornost i podnošenje računa javnosti za svaku utrošenu marku. Za zloupotrebu položaja i pronevjeru novca predviđena je krivična odgovornost.

„Za dio zaključenih ugovora po međunarodnim procedurama, ugovoreni iznosi su veći za najmanje 121.745.039 eura od planirane procijenjene vrijednosti nabavke, kao i odobrenih sredstava finansijera, što nije u skladu sa Planom aktivnosti na izgradnji autoceste i brze ceste. Također, nije poštivana „Procedura za nabavku finansiranu od međunarodnih finansijskih institucija“.

Profesor Slavo Kukić, na osnovu iskustva u radu državnog tužilaštva u prethodnih desetak godina, nije optimističan da će doći do sankcija: „Takvo revizorsko izvješće svugdje gdje postoji iole pravne države bilo bi povod državnom tužiteljstvu da pod hitno reagira. Ko je odgovoran za rad – mora podleći sankcijama. Moraju mu biti zatvorena i sva druga vrata državnih institucija i kompanija. Tih stotine miliona naprosto po sebi tjera na razmišljanje je li upitnost njihovog trošenja samo posljedica kriminala pojedinačnog ili organiziranog u jednom državnom poduzeću“.

Naši sagovornici kažu da transparentnosti u trošenju novca građana nema. I da tu praksu treba promijeniti.

„Odgovornost je isključivo individualna – dakle, na rukovodiocima i službenicima koji provode postupke javnih nabavki. Uvođenje reda je poštovanje zakona – kako ugovornih organa i njihovih rukovodilaca i službenika tako i tužilaštava, koji bi na osnovu i revizorskih izvještaja, ali i izvještaja nevladinih organizacija i medija trebali da reaguju“, ističe Slobodan Golubović, urednik portala Pratimotendere.ba.

Sagovornici dodaju da u suštini postoje mehanizmi koji bi trebali to regulisati i kontrolisati kao što je Agencija za javne nabavke, a nakon toga, kada dođe do krivične odgovornosti, tu su tužilaštva koja moraju reagovati – i državno i kantonalna. Jedna od preporuka revizora je da se prije potpisivanja ugovora sa međunarodnim kreditorima okončaju sve pripreme za izgradnju dionice, da bi se uskladila izgradnja sa operativnošću te izbjegli troškovi takse na nepovučena sredstva.

(TIP/Izvor: federalna.ba/Autorica: Olivere Blažević)