Foto: Završena sanacija ulice Ahmeta Kobića do naselja Andrići u MZ Simin Han

Grad Tuzla, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u  ulici Ahmeta Kobića, koja povezuje naselje Andrići sa Mjesnom zajednicom Simin Han, uspješno je završio sanaciju puta, što će značajno poboljšati infrastrukturu u tom području.

Radovi na sanaciji obuhvatili su dužinu od 360 metara, na kojoj je izvršeno  nasipanje kamena kako bi se osigurala stabilnost puta i smanjio rizik od raznih oštećenja. Također, izvedeno je čišćenje kanala oborinske odvodnje kako bi se olakšao protok vode i spriječilo nakupljanje vlage na putu, čime će se osigurati sigurnija vožnja i manje oštećenje asfalta.

Najznačajnija faza radova bila je asfaltiranje cijelog dijela puta što omogućava sigurniji put.

Ova značajna investicija ukupne vrijednosti radova u iznosu od 69.131,79 KM, poboljšat će putnu infrastrukturu stanovnicima MZ Simin Han, a Grad Tuzla će nastaviti sa aktivnostima u različitim dijelovima grada kako bi se poboljšala kvaliteta života građana.

Ova sanacija predstavlja samo jedan od mnogih projekata koji su planirani u sklopu razvojnog programa grada, a nadležne službe i dalje će raditi na poboljšanju putne infrastrukture i komunalnih usluga kako bi se omogućili  još bolji uslovi za život svih građana.

(TIP)