Kazne za roditelje učenika nedoličnog ponašanja do 1.500 KM

Kao što je to i najavljeno, u cilju stvaranja preduslova za što sigurniji boravak učenika u školama u Tuzlanskom kantonu, Vlada TK je u četvrtak  utvrdila prijedloge zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ovim izmjenama stvaraju se pravne osnove za donošenje i drugih propisa kojima će se regulisati ponašanje učenika tokom školovanja, te ponašanje roditelja vezano za saradnju sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprječavanja neprihvatljivog asocijalnog ponašanja učenika.

Također, izmjene predviđaju i odgovarajuće kaznene odredbe, kao i potrebu stvaranja osnova za osiguranje i provođenje odgovarajućeg tehničkog i fizičkog obezbjeđenja u školama. Izmjene i dopune predviđaju i skoro donošenje drugog propisa koji će urediti kućni red u školi te obavezu roditelja da osiguraju da se dijete, tokom trajanja obaveznog obrazovanja u školi pridržava principa i pravila koje će taj propis definirati. Ovim izmjenama definiraju se kazne, od 500 KM do 1.500 KM, kao sankcija za roditelje koji ne postupaju u skladu sa propisanim obavezama.

Imajući u vidu neophodnost hitnog postupanja, prijedlozi zakona upućeni su u Skupštinsku proceduru po hitnom postupku.

Ostale odluke

S obzirom da su se stekli uslovi, na  sjednici Vlada je donijela Odluku kojom se od 18. jula 2023.godine proglašava prestanak stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona. Radi se o ranije proglašenom stanju prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona. Obavezuju se gradovi i općine na području Tuzlanskog kantona da u okviru svoje redovne djelatnosti vrše i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svih posljedica nastalih od prirodne nesreće, u rokovima utvrđenim važećim propisima, a Kantonalna komisija za procjenu štete dužna je da, izvrši poslove na procjeni štete na ugroženim područjima.

Vlada je  utvrdila amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim amandmanima Vlada je predložila zadržavanje socijalnog prava na novčanu pomoć za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti.

Data je i saglasnost Službi Skupštine Tuzlanskog kantona i Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa da se istovremenim preuzimanjem izvrši zamjena uposlenika na radnom mjestu referent – portir.

(TIP)