Epilog nevremena u TK: Oštećeno više od 100 objekata, prijavljen veliki broj šteta na automobilima, naselja bez struje…

Jaki udari vjetra su u srijedu nanjeli štetu na  preko stotinu objekata, na krovovima stambenih objekata, poslovnih objekata, škola. Veliki broj dveća, grana  pao je na saobraćajnice širom Tuzlanskog kantona, porušeni su brojni  električni  vodovi usljed pada drveća i dotrajalosti drvenih elektro stubova. Prijavljen je veliki broj šteta na automobilima usljed pada drveća i grana. Mnoga naselja ostala su bez napajanja električnom energijom. Kantonalna uprava civilne zaštite  Tuzla zaprimila je brojne prijave o šteti građana sa područja TK.

Odmah nakon olujnog nevremena na teren su izašle ekipe civilne zaštite, vatrogasci, uposlenici komunalnih preduzeća koji su saobraćajnice učinili prohodnim, a od jutros traju radovi na uklanjanju polomljenih stabala u parkovima i alejama. Stanje prirodne nesreće proglašeno je na području Tuzlanskog kantona.

Izvještaj OC OSCZ na području TK:

Gradačac

U MZ Vida 1-Pad drveta na dva automobila i u MZ Vida 2 – Pad drveta na kablo od NN mreže.

Živinice

Prijavljeno oštećenje krova i vozila Ciljuge. U Svojatu oštećena kapija ulazna i auto od pada drveta.

Tuzla

Operativni centar je zaprimio oko 40 prijava od strane građana (20 prijava pad drveta, 17 prijava oštećenje krova).

 Doboj Istok

Pola općine nije imalo napajanja e. energijom poslije snažnog olujnog nevremena. Prijavljeno  na desetine oštećenih krovova. Veliki broj saobraćajnica bio u prekidu zbog oborenih stabala, elektro vodova.

Općina Sapna

Skidanje crijepa sa stambenih i poslovno stambenih objekata, obaranje odžaka- dimnjaka sa stambene  zgrade, obaranje zaštitne ograde i obaranje tek zašalovanih elemenata na objektu u izgradnji, oštećenje pomoćnih  objekata i obaranje drveća na putnu komunikaciju Sapna Goduš , Sapna Gaj i Sapna.

 Općina Kalesija

Uklanjanje drveća sa puta i to na dijelovima:

1.Donje Vukovije kod kafane Kehonjić

2.Vukovije Gornje naselje Džafići

3.Gornje Petrovice naselje Hadžići

4.Uklanjanje stiropola sa puta kod zgrade Seada Džafića

Općina Gračanica

Uzrokovane su velike materijalne štete na cjelokupnom području. Štete se ogledaju u oštećenjima na stambenim ( štete na krovovima i sl.), javnim i obrazovnim

( Gimnazija, Sportska dvorana Luke, Sportska dvorana Bazen), pomoćnim objektima, motornim vozilima, plastenicima, oštećenjima na putnim komunikacijama, usjevima ( povrtarskim i voćarskim kulturama), električnim kvarovima, zakrčenim putnim pravcima i dr.

Veliki broj putnih pravaca je bio blokiran oborenim stablima i veći dio grada je ostao bez napajanja električnom energijom.

Ekipe civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba za komunalne poslove JP „ Komus“ Gračanica, uposlenici Gimnazije, Sportske sale, Osnovnog suda i drugi uposlenici, kao i građani u okviru lične i uzajamne zaštite su se angažovali na uklanjanju prepreka na putnim pravcima, čišćenju prostora od vode i uklanjanju drugih prepreka.

Prema prijavama  štete su evidentirane na više lokacija i to:

  • Sportska sala Luke i Sportska dvorana „ Bazen“,
  • Gimnazija dr. Mustafa Kamarić Gračanica (podizanje lima i izolacija na krovu škole čime je izazvano plavljenje i štete na kabinetu informatike i bosanskog jezika, te pripremnice engleskog i bosanskog jezika i toalet na trećem spratu),
  • U dvorištu Katoličke crkve srušeno stablo je oštetilo pomoćni objekat,
  • Na parkinzima od posledica rušenja stabala oštećeno je nekoliko putničkih vozila,
  • U većini mjesnih zajednica štete se ogledaju na oštećenjima i iznošenju nanosa na putnim komunikacijama, sporadičnim štetama na otkrivanju kuća ( lim i crijep), rušenju stabala i dr. ( u MZ Škahovica u naselju Veseli Brijeg ugrožen stambeni objekat od mogućeg rušenja stabla)
  • Oštećenja na elektro vodovima na cijelom području,
  • Oštećenja u gradskom parku i parku ispred zgrade Gradske uprave Grada Gračanica.
  • Oštećenja na Tržnom centru Etna,
  • Oštećenja na farmi pilića Dževada Ibrahimovića iz Stjepan Polja ( 060-318-1863) na Lendićima ( odnijelo limeni krov sa farme koja je useljena od oko 30.000 pilića).

O detaljnijim štetama na području grada Gračanica utvrdit će Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području grada Gračanica.

Lukavac

Prijavljeno je na desetine oštećenih krovova privrednih subjekata, društvenih objekata, veliki broj saobraćajnica bio u prekidu zbog oborenih stabala, elektro vodova. Cijelo veče na terenu SZiS.

Srebrenik

Nekoliko MZ-a bez napajanje e. energijom. Prijavljeno je oštećenje krovova i pad odžaka, Na jednom stambenom objektu izbio požar.  VJ imala 5 intervencija na uklanjanju stabala sa puteva.

(TIP)