Foto: Sastanak sa predstavnicima USAID-a – razgovarano o implementaciji projekta „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“

Predstavnici  Američke agencije za razvoj (USAID) posjetili su općinu Banovići tokom koje su na radnom sastanku sa općinskim zvaničnicima razgovarali o implementaciji projekta „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“. Banovići su jedna od 10 lokalnih zajednica u kojima je od strane USAID-a podržan navedeni projekat, a koji su naša Općina i USAID sufinansirali sa po 30 hiljada konvertibilnih maraka (ukupno 60 hiljada).

U okviru istog 6 korisnica (žena) dobilo je po 10 hiljada KM za pokretanje biznisa. Dva biznisa pokrenuta su u gradskom području (proizvodna i uslužna djelatnost), a četiri u ruralnom (plastenička proizvodnja, proizvodnja konzumnih jaja i uzgoj ovaca). Svi biznisi su trenutno aktivni, zaposleno je ukupno 7 osoba te postoje indicije da bi se broj zaposlenih u idućem periodu mogao i povećati. Ugovorene obaveze prema korisnicama su u potpunosti realizovane u što su se iz USAID-a mogli i uvjeriti prilikom obilaska terena.

Predstavnici  USAD-a izrazili su zadovoljstvo što im je općina Banovići partner u projektu i dosadašnju suradnju ocjenili su izuzetno dobrom. Kako su kazali, u narednom periodu radit će se na promociji ovih 6 biznisa u Banovićima (u suradnji sa Medi Centrom), da se javnosti pokaže kako jedna jedinica lokalne samouprave doprinosi jačanju poduzetništva.

Načelnik Gutić zahvalio se USAID-u na dosadašnjoj podršci uz nadu da će se suradnja na zajedničkim projektima nastaviti i u narednom periodu. Podsjetio je da je općina Banovići u prošloj godini dobila priznanje „Kruna razvoja privrede“, da je uključena u projekte „LPZ“ i „IMPAKT“, da se tokom jedne godine u Banovićima registrira do 37 novih djelatnosti i da je samo u 2022. godini povećan broj zaposlenih za preko 900 osoba. Istakao je da ovi afirmativni podaci danas otvaraju vrata Općini u suradnji sa partnerskim organizacijama.

(TIP)