Banovići: Proširena javna rasvjeta, uskoro novi projekti u vrijednosti preko pola miliona maraka

U cilju poboljšanja kvalitete života svih građana u općini Banovići nastavljene su aktivnosti na obnovi i modernizaciji komunalne infrastrukture. Među zacrtanih ciljeva općinskih vlasti je i proširenje i modernizacija javne rasvjete po mjesnim zajednicama, i s tim u vezi je na zahtjev mještana naselja Pašići (MZ Pribitkovići) urađeno proširenje javne rasvjete u ovoj mjesnoj zajednici. Postavljeno je nekoliko novih rasvjetnih tijela za šta su finansijska sredstva osigurana iz budžeta Općine. Sa sličnim aktivnostima nastavit će se u narednom periodu i uskoro se može očekivati početak realizacije većih projekata u ovoj oblasti.

Podsjećamo da je općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka i montaža LED svjetiljki za postojeći sistem javne rasvjete u gradskom području“. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 235.605,00 KM (bez PDV-a), a planirano je da se na području grada Banovića izvrši zamjena postojećih (zastarjelih) sistema javne rasvjete novim „LED“ svjetiljkama. Uporedo s navedenim pokrenut je i postupak javne nabavke „Izvođenje radova na izgradnji energetski efikasne javne rasvjete na području općine Banovići“. Njena procijenjena vrijednost je 250.000,00 KM (bez PDV-a). U ovom slučaju planirana je izgradnja javne rasvjete na više lokaliteta u Općini: u Banovići Selu (dionica „Ambulanta-Jezero“), u ulici Branilaca Banovića i ulici Armije BiH (od kružnog toka kod sprtske dvorane do pružnog prelaza prema BP E.Petrol Banovići), u Mrljevićima, u Borovcu i Selu II (Banovići Selo).

(TIP)