Državni zastupnici danas o izmjenama Zakona o PDV-u, krivičnom zakonu…

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji su predlagači poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predložene izmjene predviđaju da se PDV plaća posljednjeg dana u mjesecu, a ne 10. u mjesecu kao što je sada slučaj.

Također, izmjene Zakona o PDV-u BiH predviđaju povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

Predlagači su naveli da je razlog za donošenje zakona sadržan u istaknutoj potrebi poreskih obveznika da im se omogući primjeren rok u kojem su obavezni podnijeti poresku prijavu.

Pojašnjavaju i da je razlog za povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM očigledna potreba, s obzirom na inflatorna kretanja i povećanja cijena roba i usluga u proteklom periodu, kao i predviđanja ekonomskih kretanja za naredni period.

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH i Unija poslodavaca Republike Srpke pozvali su u saopćenju za javnost poslanike Predstavničkog doma državnog parlamenta da usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, kojim se jačaju kapaciteti ove institucije, a čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koji su predložili poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Predložene izmjene predviđaju da posebnim znakom mogu biti obilježena i vozila u kojima se za vrijeme prevoženja nalaze osobe sa stepenom invaliditeta 80 posto i više, dok važeća odredba propisuje da je to stepen invaliditeta 100 posto.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a kojim se olakšava prijem u službu, pojednostavljuju procesi upravljanja karijerom profesionalnih vojnih osoba i na taj način pomaže bolja kadrovska popunjenost.

Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, koji su predložili poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija; kao i Prijedlog zakona o moru, koji su predložili poslanici Amor Mašović, Denijal Tulumović, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Safet Kešo, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović i Šerif Špago.

U prvom čitanju bi trebali biti razmatrani i Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH, koji je predložio poslanik Saša Magazinović, potom Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu BiH, predlagača poslanika Denisa Zvizdića, te Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH „P.Z.E.I.“, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Poslanici će razmatrati i jedan broj izvješataja, informacija te poslaničkih inicijativa.

(TIP/Izvor: Fena)