Za neprovođenje odluka visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH – zabrana vršenja dužnosti i kazna do pet godina zatvora

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt danas je donio odluku o izmjeni Krivičnog zakona u BiH, kao i odluke o poništenju Zakona kojim se ukida obaveza objavljivanja odluka visokog predstavnika u Službenom glasniku Republike Srpske i Zakona o nesprovođenju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske, a koje je usvojila Narodna skupština tog entiteta.

Schmidt je iskoristio bonske ovlasti uviđajući da neprovođenje odluka sudova direktno ugrožava pravo na pravično suđenje i vladavinu prava općenito, te duboko zabrinut zbog toga što istaknuti javni zvaničnici i organi javne vlasti namjerno ne poštuju u cijelosti odluke visokog predstavnika i odluke Ustavnog suda BiH.

Prilikom donošenja odluka, bio je svjestan potrebe da se BiH na smislen način angažira u reformama koje su neophodne kako bi ova zemlja postigla napredak na svom putu ka integraciji u EU i kako bi to mogla učiniti što je prije moguće.

Stoga je visoki predstavnik donio odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

1. Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 4. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Pored ostalog, izmjenama se ističe da „se za krivično djelo izriče mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti“, a osuda za krivična djela ima za pravnu posljedicu i prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja, oduzimanje odlikovanja, zabranu obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava i zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.

Službena osoba u instituciji BiH, FBiH, RS, Brčko distrikta BiH, ili u kantonu, gradu ili općini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorna osoba koja ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluku visokog predstavnika za BiH, ili koja spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Osoba kojoj je direktno ili indirektno naređeno ili se osjećala prinuđenom da izvrši takvo naređenje kako ne bi izgubila sredstva za život ili ne bi bila izložena zlostavljanju na radnom mjestu, ali je obavijestila nadređenog da bi se takvim radnjama moglo počiniti krivično djelo, može se blaže kazniti.

Pravne posljedice su, pored ostalog i prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja, oduzimanje odlikovanja, zabranu obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava i zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.

Kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, kaznit će se službena osoba u institucijama na svim nivoima vlasti, bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, koja ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, uključujući i odluku o privremenoj mjeri, konačnu i izvršnu odluku ili privremenu mjeru Suda BiH, Doma za ljudska prava BiH ili Evropskog suda za ljudska prava, ili koja spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke, saopćeno je iz OHR-a.

(TIP/Izvor: Fena)