Završena prva faza ugradnje LED cestovnih svjetiljki na području grada Tuzle

Grad Tuzla je, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP „Saobraćaj i komunikacije“ d.o.o. Tuzla, kao izvođača radova, okončao radove planirane u okviru I faze ugradnje LED cestovnih svjetiljki na području grada. U okviru ove faze ugradnje LED svjetiljki, ugrađene su ukupno 1234 LED svjetiljke na 38 lokacija u gradu,  koje su navedene u tabeli u prilogu.

Ubrzo će započeti realizacija II faze ovog projekta, kojom je predviđena ugradnja LED svjetiljki u gradskim parkovima, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Lokacije led svjetiljki.

(TIP)