Begajeta Čaušević: ‘Smjena Uprave RMU Banovići dio političke trgovine radi osiguranja većine u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH’

Vlada FBiH donijela  je odluku kojom daje ovlaštenje predstavnicima državnog kapitala za zastupanje Vlade FBiH u javnim preduzećima koja su u vlasništvu FBiH te su tako stvorene pretpostavke za smjene u javnim preduzećima na način da ljudi ovlašteni od strane Vlade FBiH odbiju izvještaje o poslovanju preduzeća u oblasti telekomunikacija, energetike i željeznica, a koja su u većinskom vlasništvu Vlade FBiH.

Prema riječima zastupnice SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Begajete Čaušević,  na ovaj način nametnuti premijer Nikšić (čovjek kome su puna usta pravne države) priznao je da je kod smjene Uprave RMU Banovići prekršio Zakon o privrednim društvima pravdajući tu smjenu gubitkom povjerenja dioničara RMU Banovići.

˝Sada je i više nego očito da je navedena smjena Uprave RMU Banovići samo dio političke trgovine radi osiguranja većine u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, a najave nametnutog premijera Nikšića o smjenama u javnim preduzećima i poziv za podnošenje ostavki i stavljanje mandata na raspolaganje nametnutoj Vladi FBiH nisu ništa drugo do politički pritisak te u dobroj mjeri i trgovina uticajem. Ostaje otvoreno i pitanje na koji način će predstavnici državnog kapitala obrazložiti odluku o neprihvatanju izvještaja o radu, posebno onih javnih preduzeća koja su poslovala pozitivno i napravila vidne pozitivne pomake u poslovanju tokom posljednjih nekoliko godina˝, istakla je Čaušević.

Obzirom na novonastale okolnosti i urgentno otkazivanje sjednice ZD PFBiH, koji u sedam mjeseci (ne)rada još uvijek nema plan i program djelovanja, zastupnica Čaušević je na protokol predala zastupničko pitanje u pisanoj formi, a vezano za eksperimentalna razrješenja i imenovanja Uprave RMU Banovići.

(TIP)