U novoj grijnoj sezoni najugroženija domaćinstva u FBiH mogu očekivati pomoć EU

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH dogovorilo je saradnju sa UNDP-em koji će, nadogradnjom baze korisnika novčanih davanja Ministarstva, omogućiti tehničku podršku i transparentan proces dodjele sredstava.

– Program pomoći Europske Unije za građane Bosne i Hercegovine u dijelu koji je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike FBiH odnosi se na pomoć energetski siromašnim domaćinstvima, kao pomoć u prevazilaženju krize nastale zbog poskupljenja energenata izazvane globalnom društvenom krizom – navodi se.

Pomoć podrazumijeva oko 64 miliona KM koje će se, u skladu s Programom utroška sredstava, dijeliti na najmanje 109.000 naugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH. Taj program utroška sredstava usaglašen je sa predstavnicima EU Delegacije u BiH i usvojen na Vladi FBiH, te predstavlja tek prvi korak u podjeli te pomoći.

– Važno je istaknuti da Program utroška podrazumijeva četiri kategorije domaćinstava razvrstanih po općim uvjetima, koji su baza za daljnju kategorizaciju onih najugroženijih – navodi se.

Osnovni, opći uslovi za sve četiri kategorije domaćinstava prepoznata u Programu utroška sredstava, su da općina u kojoj žive potpiše sporazum sa Ministarstvom, da su državljani BiH, da imaju prijavljeno prebivalište u FBiH, te da nijedan odrasli član domaćinstva ne smije imati samostalnu registrovanu djelatnost.

– Osim tih uslova, svaka od kategorija treba ispunjavati posebne uslove – naglašava federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

– Ovo je pomoć za domaćinstva, ne fizička lica koja se vode na nekom od programa novčanih davanja, a  posebni uslov za prvu kategoriju u kojoj su domaćinstva u kojima živi osoba koja je korisnik stalne novčane pomoći jeste da moraju biti na spisku za isplatu iz decembra 2022., što je ujedno i jedini posebni uslov uz opće uslove.

Druga kategorija, djeca korisnici dječijeg doplatka imaju jedan posebni uslov, a to je da su  bila na spisku za isplatu, zaključno sa 31. majom 2023. U toj kategoriji nema nepoznanica, obzirom da su djeca na dječijem doplatku zbog već ranije utvrđenog socijalnog statusa porodice.

U trećoj kategoriji, koja se odnosi na penzionere, posebni uslov odnosi se na ostvareno pravo na visinu penzije do zagarantovane penzije ostvareno u 12. mjesecu 2022., da nisu korisnici razmjerne penzije s inostranstvom, te da nijedan odrasli član domaćinstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa – pojašnjava ministar Delić.

Četvrta kategorija su jednoroditeljske zajednice odnosno domaćinstvo u kojem dijete ima samo jednog roditelja; drugi ili nije živ ili je nepoznat, a jedini uslov je da živi roditelj tokom 2022. godine nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili ako je zaposlen da nije ostvarivao primanja iz radnog odnosa u iznosu višem od minimalne plaće za 2022. godinu

Naglasio je da će sredstva biti uplaćivana direktno na račune građana jednom kad se formiraju konačne liste, te da građani nemaju potrebu da se i gdje prijavljuju sve dok Ministarstvo ne objavi liste koje će se sačiniti i dostaviti općinama koje potpišu sporazum s Ministarstvom.

Ministar je posebno naglasio da će Ministarstvo učiniti sve da se pomoć podijeli pravedno i transparentno i da je to najvažniji zahtjev na kojem će Ministarstvo istrajati, bez obzira na pritiske javnosti da se s podjelom počne što prije.

– Mi smo poduzeli sve da proces bude transparentan i da zadovoljimo sve kriterije EU jer od provođenja ovog procesa zavisi odnos EU prema nama u budućnosti. Nećemo napraviti grešku koja će nas koštati u budućnosti i zato čitav proces mora proći sve neophodne filtere. Iz tog razloga smo u proteklom periodu obavili desetine sastanaka i drago mi je reći da će UNDP raditi s nama kao tehnička podrška na ovom programu – najavio je ministar.

Pojasnio je da će UNDP uraditi nadogradnju softwera odnosno baze korisnika stalne novčane pomoći Ministarstva rada i socijalne politike te da će to uz ranije spomenuto filtriranje korisnika penzija biti najbolji put do pronalaska najugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH.

– Napravit ćemo selekciju po svim relevantnim mjerilima. Nažalost, bit će  nezadovoljnih koji će smatrati da to nismo uradili kako treba. Toga će uvijek biti, ali mi ćemo učiniti sve da doista najugroženija domaćinstva dobiju pomoć kako bi na jesen mogli da obezbijede neophodni ogrjev ili plate račune za grijanje – najavio je ministar.

Kako je navedeno u saopćenju Federalnog ministrarstva rada i socijalne politike, Programom utroška sredstava dvije trećine iznosa planirane su za penzionere odnosno oko 42,5 miliona KM od ukupnog iznosa, dok je preostala trećina u iznosu od 21,9 miliona KM predviđena za ostale tri kategorije odnosno nezaposlene korisnike trajne novčane pomoći, te domaćinstva u kojima su djeca korisnici dječijeg dodatka, te domaćinstva u kojima maloljetna djeca usljed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, žive s jednim roditeljem koji u decembru prošle godine nije ostvarivao prihode veće od najniže plaće u Federaciji BiH izračunate za 2022. godinu.

(TIP/Izvor: Fena)