Predsjedništva BiH usvojilo Bećirovićeve prijedloge o jačanju procesa regionalne saradnje i evropskih integracija

Na prijedlog člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića na 6. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH usvojen je zaključak o usvajanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o priznavanju kvalifikacija visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Također, na prijedlog člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića usvojen je zaključak za usvajanje Akcionog plana za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Usvajanje ovih prijedloga člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića na sjednici Predsjedništva BiH predstavlja doprinos jačanju regionalne saradnje i procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

U prijedlogu zaključaka dr.  Bećirovića, između ostalog, piše da će implementacija zaključenih sporazuma u okviru Berlinskog procesa – Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o priznavanju kvalifikacija visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu doprinijeti ubrzanju integracije Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Predsjedništvo BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 15 dana od dana usvajanja ovog zaključka, usvoji i u dalju zakonsku proceduru uputi pomenute Sporazume.

Kada je riječ o Akcionom planu dr. Bećirović je predložio da Vijeće ministara BiH najkasnije u roku od 60 dana usvoji Akcioni plan za ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i informiše Predsjedništvo BiH o konkretnim mjerama preduzetim u cilju realizacije Akcionog plana.

Izradom i usvajanjem Akcionog plana za ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji osigurale bi se pretpostavke za ostvarivanje bržeg napretka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

(TIP)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…