Radovi na sanaciji elemenata uređenja u Memorijalnom kompleksu “Slana Banja”

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u ponedjeljak, 19.6.2023. godine započinje radove na sanaciji elemenata uređenja u Memorijalnom kompleksu “Slana Banja” u Tuzli. Radovima će biti obuhvaćena sanacija labilne padine i površinska obrada platoa mezarja/groblja nevino stradale mladosti na Kapiji 25. maja 1995. godine u Tuzli. Planirani rok završetka radova je 90 kalendarskih dana.

(TIP)