Foto: Lugavić prisustvovao promociji knjige akademika Mirka Pejanovića “Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti”

U organizacij Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Udruženja za modernu historiju danas je promovisana knjiga akademika prof.dr Mirka Pejanovića “Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti”, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik dr.sc.Zijad Lugavić. Tokom promocije knjiga je predstavljena kao izuzetno zanimljivo i kvalitetno djelo.

 

Na početku promocije prisutne je pozdravio gradonačelnik Lugavić koji se zahvalio akademiku Pejanović za njegov angažman svih ovih godina kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina, te kazao: “Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas zajedno sa vama prisustvujem promociji ovako značajanog djela uvaženog akademika Pejanovića, koja se promoviše 80 godina poslije prvog zasijedanja ZAVNOBiH-a, pa samim time ova promocija ima i simboličku vrijednost. Akademik u knjizi govori o historijskom kontekstu i međunarodnim okolnostima u kojima je došlo do međunarodnog priznanja, ali i onome što je BiH prolazila tokom posljednjih 30 godina.Uvaženi akademik Pejanović počinje knjigu sa odlukama AVNOJ-a, te pojašnjava koliko je u vrijeme socijalizma ta politička elita izgrađivala bh. posebnost, a što je omogućilo i BiH da 1992. godine u procesu disolucije Jugoslavije krene na put nezavisne države.

Smatram da je ova knjiga jako vrijedna i da je udaljena od brojnih ideoloških interpretacija koje ništa novo neće ponuditi, nego ona svojom zdravom politološkom imaginacijom nudi niz konkretnih rješenja. Knjiga pruža brojne podatke, objašnjava događaje i analizira procese u bosanskohercegovačkom društvu. Osim stručnoj javnosti, knjiga će biti korisna studentima, učenicima u izbonoj nastavi kao i široj publici u sticanju znanja o savremenoj bosanskohercegovačkoj prošlosti, ali i o sadašnjosti. Od srca čestitam akademiku Pejanoviću na izvanrednom djelu, a publici da kjigu pročitamo kako bismo još kvalitetnije shvatili i razumjeli procese izgradnje bh. političkog subjektiviteta”.

Promotorica prof.dr. Dženeta Omerdić, s Pravnog fakulteta u Tuzli, smatra kako knjiga nije namijenjena samo za studente Pravnog fakulteta ili politologije nego za širu čitalačku publiku, a posebno je podcrtala sveobuhvatan pristup autora o temi koju je tretirao.

Promotor prof.dr Sead Selimović sa Filozofskog fakulteta u Tuzli istakao je kako je akademik Pejanović, kao član Predsjedništva R BiH u periodu 1992-1995. godina, i sam pisao historiju Bosne i Hercegovine.

Akademik Pejanović, govoreći o knjizi, kazao je da se sastoji iz četiri cjeline te da on, kao autor, nudi i rješenja za probleme s kojima se Bosna i Hercegovina kontinurano suočava.

(TIP)