Potpisano 33 ugovora za učešće u manifestaciji Ljeto u Tuzli

U Gradskoj upravi Tuzla, gradonačelnik Grada Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, organizovao je prijem za predstavnike neprofitnih organizacija i javnih ustanova kulture čije su manifestacije podržane sredstvima iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, sa pozicije “Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli”.

Na osnovu javnog poziva Službe za kulturu, mlade, sport i socijalnu zaštitu dodijeljena su sredstva za sufinansiranje ukupno 33 manifestacije koje će biti realizovane na području grada Tuzle, u periodu od 1. juna do 30. septembra. Iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, izdvojena su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM, a koja će pomoći u organizaciji i provedbi projekata tokom održavanja manifestacije  Ljeto u Tuzli.

Gradonačelnik Grada Tuzle Zijad Lugavić zahvalio se svim učesnicima na sudjelovanju u manifestaciji Ljeto u Tuzli, te kazao: “Učešćem na ovoj manifestaciji obogatit će se  sadržaj svih kulturnih dešavanja u gradu Tuzli, zajedno sa manifestacijama koje organizuje Grad Tuzla. U sinergiji sa organizacijama koje realizuju ove manifestacije mi ćemo našim građankama i građanima obezbijediti još kvalitetniji ambijent za život  i uživanje u svim ovim manifestacijama. Bitno je napomenuti da je u realizaciju ovih projekata uključen veliki broj mladih, a što je sa aspekta kvalitete života, obrazovanja, budućnosti Tuzle i BiH  veoma bitno. Zahvaljujem se i čestitam svima što će uložiti dodatne napore da realizuju manifestacije i unaprijede i uljepšaju život građanki i građana Tuzle.”

Predstavnici neprofitnih organizacija koji su prisustvovali potpisivanju ugovora su se zahvalili na mogućnosti da učestvuju u manifestaciji Ljeto u Tuzli, kao i na finansijskoj podršci za organizaciju svojih manifestacija, ističući kako je podrška Grada Tuzle veoma važna za  njihov rad.

Video: RTV7

(TIP)