Ministar Lakić sastao se sa gradonačelnikom Lugavićem

U Gradsko upravi Tuzle, upriličen je sastanak gradonačelnika Tuzle dr.sc.Zijada Lugavića i ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića, te pomoćnika ministra za rudarstvo Amira Halilčevića.

Na sastanku, kojem su prisustvovali i saradnici gradonačelnika, razgovarano je o predstojećim aktivnostima Ministarstva, te pomoći i podršci Gradskoj upravi Tuzla na projektima za unapređenje kvalitete života građana Tuzle, a koji su u planu realizacije u narednom periodu.

Ministar Lakić kazao je kako industrija, energija i rudarstvo predstavljaju velike tranzicione izazove, te upoznao prisutne sa predstojećim izmjenama regulatornog okvira koji ima za cilj usklađivanje ovih oblasti s najnovijim trendovima i dostignućima. Posebno je apostrofirao važnom oblast energetske tranzicije i prelaska na obnovljive izvore energije koji trebaju biti praćeni adekvatnom brigom za lokalne zajednice.

Obostrano je iskazana spremnost na blisku saradnju, uz konstataciju kako su pred svima nama značajni izazovi i procesi u oblastima industrije, energije i rudarstva.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić izrazio je zadovoljstvo sastankom, te je kazao:”Ministru Lakiću smo predočili naše probleme iz oblasti koje su u nadležnosti ovog federalnog ministarstva, kao i konkretne inicijative koje će Grad Tuzla uputiti ka ovom ministarstvu, a kako bi unaprijedili život građana u našem gradu”.

Sastanku su prisustvovali: rukovoditeljica Stručne službe Gradskog vijeća Mediha Nuhbegović, pomoćnica gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Alma Halilović, savjetnik gradonačelnika Slavko Stjepić i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica dr.sci. Miralem Mulać.

(TIP)