Skoro 2 miliona KM za podršku sportu u TK

Na  sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu“. Za ovu namjenu u Budžetu Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 1.874.000,00 KM. Dominantan dio sredstava bit će usmjeren za podršku razvoju sporta kroz tri javna poziva i to: Javni poziv za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za koji je predviđeno 759.000,00 KM, Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za koji je predviđeno 700.000 KM i Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za koji je predviđeno oko 110.000 KM.

Preostali iznos sredstava raspoređivati će se posebnim odlukama i putem javnih nabavki, a odnosi se na sufinansiranje rada Sportskog saveza TK, Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK, Školskog sportskog saveza TK, rada Savjeta za sport, izrade Strategije razvoja sporta i ostalo što proizlazi i iz odredbi Zakona o sportu. Također, posebnim odlukama dodjeljivati će se i sredstva za projekte koji nisu mogli biti planirani početkom godine odnosno koji su hitni i za koje se bude cijenilo da su značajni za razvoj sporta na području Kantona, a u okviru ovih sredstava dodjeljivati će se i sredstva nadležnim državnim granskim sportskim savezima za odlazak reprezentativaca sa područja Kantona na najveća sportska takmičenja.

Posebna pažnja posvećena je školskom sportu te su prvi put predviđena sredstva za sufinansiranje Školskog sportskog saveza Tuzlanskog kantona kao podrška organizaciji školskog sportskog takmičenja poznatijeg kao Male olimpijske igre na području Tuzlanskog kantona te bi po prvi put ova vrsta takmičenja mogla biti organizirana i provedena na način kako je to propisano Zakonom o sportu. Kada su u pitanju sportske nagrade i stipendije sredstva za stipendije će se dodjeljivati putem Javnog poziva, a za nagrade za osvajače medalja sa najvećih svjetskih sportskih takmičenja sredstva će se dodjeljivati posebnim odlukama. Ministarstvo će i u dijelu kriterija za dodjelu sportskih stipendija i nagrada pristupiti izmjeni postojećih kriterija, prije svega kako bi se definisao način dodjele sredstava, što je aktivnost koja je planirana u narednom periodu.

(TIP/Foto: Ilustracija)