Trend pozitivnog poslovanja u TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za navedeni period od 523.725.930,40 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 500.407.705,37 KM, evidentno je da je Budžet u 2022. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 23.318.225,03 KM.

Ovaj suficit prvenstveno je rezultat povećanja prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i poreza na dohodak. Ovim rezultatom Tuzlanski kanton nastavio je trend pozitivnog poslovanja i uspješne realizacije planiranih aktivnosti čime se stvaraju pretpostavke za kvalitetnije planiranje programa u 2023. godini kao i uvođenja novih poticajnih mjera i oblika podrške.

Tokom 2022. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 748.744 KM, što je 49,92 % u odnosu na Budžetom planirani iznos na ovoj poziciji, dok izvršenje po odlukama iznosi 741.109 KM i u odnosu na planirani iznos u Budžetu izvršenje je 49,41 %.

(TIP)

 

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…