Nastavak saradnje Grada Tuzle i Misije OSCE-a na realizaciji novih projekata

Gradonačelnik dr.sc. Zijad Lugavić, sekretar Almir Šuta i pomoćnica gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Asja Redžić, u četvrtak su se susreli sa šefom Terenskog ureda u Tuzli Misije OSCE-a u BiH, Damirom Gnjidićem, službenicom za demokratski razvoj, Dragicom Karadžin i predstavnikom Odjela za demokratsko upravaljanje iz Sarajeva, Namikom Hadžalićem.

Na sastanku je razgovarano o budućim zajedničkim aktivnostima na izradi Akcionog plana za poboljšanje kohezije u zajednici, a koji bi obuhvatio razne segmente iz postojećih strategija Grada Tuzle, s namjerom uključivanja civilnog društva u jedan forum, u kojem bi bili obuhvaćeni svi aspekti društvene kohezije, bilo da su ekonomskog, političkog ili kulturnog života ovog grada, a sve u cilju realizacije konkretnih projekata koji će unaprijediti kvalitet života građana.

Gradonačelnik Lugavić, istakao je da Grad Tuzla prihvata sve što donosi dobrobit našim građanima. “ Grad Tuzla već ima izrađene akcione planove u raznim segmentima društva koji su vezani za nevladine organizacije, jer su one naš partner i korektivni faktor našeg rada, stoga ćemo razmotriti i analizirati koje oblasti trebamo unaprijediti, kako bi u narednom periodu zajedno krenuli u realizaciju novog akcionog dokumenta koji bi bio primjenljiv. Također je naglasio: “nastavićemo sa podrškom svim ranjivim kategorijama, socijalno ugroženima, nezaposlenima, boračkoj populaciji i drugima, ne samo kroz socijalna davanja, nego i kroz projekte ekonomskog osnaživanja i druge projekte, kao što su borba protiv tzv. energetskog siromaštva, podrška u zapošljavanju i sl.“

Tokom sastanka istaknuto je da je saradnja OSCE-a i Grada Tuzle uvijek bila na najvišem nivou, što je rezultiralo obostranim zadovoljstvom u radu na budućim projektima.

(TIP)