Prijedlog ovlaštenja i zaduženja za rekonstrukciju zgrade Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kanatona je prihvatila Informaciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa kupovinom zemljišta i rekonstrukcije i dogradnje zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, poznatije kao „zgrada Soda-So“, sa planom predstojećih aktivnosti.

Ovu informaciju Vlada će proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona kako bi i Skupština, s obzirom da se radi o imovini Kantona, podržala aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice radi kupovine potrebnog zemljišta i rekonstrukcije i dogradnje zgrade Vlade Tuzlanskog kantona. Time će se trajno riješiti smještaj najvećeg dijela kantonalnih organa u jednu administrativnu zgradu, čime bi se ostvarile i velike uštede u Budžetu Tuzlanskog kantona za plaćanje trenutno zakupljenih poslovnih prostora.

Zaključkom je predviđeno i da Skupština ovlasti Vladu Tuzlanskog kantona da sa Gradom Tuzla u ime Tuzlanskog kantona zaključi ugovor o kupovini zemljišta po cijeni postignutoj u postupku neposredne pogodbe u iznosu od 776.800,00 KM. Dio zemljišta se nalazi ispod zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, a dio ispred i iza zgrade će služiti kao pristupni put i parking prostor. Također Vlada bi dobila i podršku da nakon kupovine zemljišta iz prethodnog stave, preduzme sve radnje i aktivnosti u cilju obezbjeđenja preduslova za pristupanje rekonstrukciji i dogradnji zgrade Vlade Tuzlanskog kantona prema Idejnom rješenju.

(TIP)