Banovići: Izgradnja dvije zgrade za raseljene osobe i izbjeglice

Počeli su radovi na izgradnji dva stambena objekta (zgrade „A“ i zgrade“B“) u Mjesnoj zajednici Oskova – naselje Brioni, namjenjena za smještaj raseljenih osoba i izbjeglica. Vrijednost radova za oba objekta je 3,1 milion KM, a svaki će sadržavati 15 stambenih jedinica (stanova) – ukupno 30 stanova.

U njih će biti smješte raseljene osobe i izbjeglice koje se trenutno nalaze u jednom od dva kolektivna centra na području općine Banovići, Ježevac i Mrdići. Zgradu „A“ grade firme „Tehnograd“ Tuzla i „GPP Banovići“, a zgradu „B“ firma „Papilon“ Koraj-Čelić koja će raditi i vanjsko uređenje oko oba objekta.

Izgradnja dva stambena objekta u MZ Oskova predstavlja nastavak realizacije projekta „CEB II -Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“.

Projekat CEB II finansira se kroz kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe te manjim dijelom kroz učešće entiteta, kantona i lokalnih vlasti. U završnoj je fazi i po njegovom okončanju najvljen je početak projekta CEB III. U okviru projekta CEB III planiraju se graditi još dvije dodatne zgrade u općini Banovići, kako bi se trajno riješio problem smještaja raseljenih osoba i izbjeglica na području Općine.

(TIP)