Zasijedalo Gradsko vijeće Tuzla

U ponedjeljak je zasijedalo Gradsko vijeće Tuzla. Vijećnici su razmatrali i usvojili Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u JP Razvojno poduzetnički centar Lipnica. Usvojen je I Odluka o zaključenju ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa određenim organizacijama – Udruženjem Bosanska familija “Bosfam”, Udruženjem građana “Padobranaca” i Turističkom zajednicom grada Tuzle.

Nataša Perić, predsjedavajuća GV Tuzla , kaže da je usvojena i Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine.

Prosječna konačna građevinska cijena 1mu ovoj godini iznosi 1 439 KM i nešto je viša u odnosu na prethodnu godinu.

Dnevnim redom bio je bio obuhvaćen i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Grad Tuzla. U zakup će biti ponuđeno 9 poslovnih prostora.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana iz Plana upravljanja otpadom za Grad Tuzla 2017-2022.

(TIP/Izvor: RTV7)