Tuzlanski hirurzi predavači na Međunarodnom kongresu

Nakon što je imenovano novo rukovodstvo Udruženja hirurga FBiH u sastavu dr. Mario Gučanin Gazibarić, predsjednik, te Zlatan Mehmedović,  šef Klinike za hirurgiju UKC Tuzla, predsjednik Skupštine, održan je Peti  Međunarodni kongres  u Vitezu od 17. do 19. marta 2023. godine u organizaciji spomenutog Udruženja.

Peti međunarodni kongres hirurga okupio je oko 200 hirurga iz Bosne i Hercegovine ali i drugih zemalja poput Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, Kosova, koji su predavanjima i razmjenom iskustava imali zadatak poboljšati hirurgiju u BiH.

Među skoro 200 eminentnih stručnjaka su i specijalisti abdominalne, dječje, torakalne, vaskularne, plastično-rekonstruktivne hirurgije/kirurgije,
gastroenterologije i ortopedije.

Sudionici su tijekom ovog Kongresa imali priliku prisustvovati čak na 55 predavanja organiziranih u dvije dvorane.

Pored domaćih i inostranih stručnjaka na Kongresu su se predstavili i tuzlanski doktori  sa  Klinike za hirurgiju UKC Tuzla kao aktivni predavači sa svojim radovima.

Sa skupa je poručeno između ostalog i da novo rukovodstvo Udruženja hirurga FBiH najavljuje da će i tokom narednog perioda nastaviti s aktivnostima, prvenstveno na polju edukacije, prestrukturiranja Udruženja i povećanja broja članstva.

(TIP)