CCI: Vlada FBiH oštetila Fond solidarnosti za više od milijardu i po maraka

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, ne izvršavajući svoje obaveze u protekle dvije decenije, oštetila Fond solidarnosti za više od milijardu i po maraka, i time indirektno ugrozila zdravlje pacijenata oboljelih od najtežih bolesti u Federaciji. Ovo su potvrdili rezultati analize Centara civilnih inicijativa. Zakonski je definisano da se Fond solidarnosti finasira iz doprinosa za obavezno i zdravstveno osiguranje te budžeta FBiH.

Zbog nedovoljnog izdvajanja novca u Fond solidarnosti, ugroženo je zdravlje oboljelih. To potvrđuju sve duže liste čekanja. I sve je manje onih koji dočekaju lijek. Najveći broj je onih koji su oboljeli od karcinoma.

“U nekim slučajevima kada pacijent dobije lijek bolest je toliko uznapredovala da se mora više i duže liječiti, što je opet veće opterećenje za zdravstveni sistem nego da je lijek osiguran na vrijeme ili organizam ne djeluje adekvatno na taj lijek, a u nekim slučajevima organizam više uopšte ne djeluje na liječenje”, pojašnjava Enida Glušac, predsjednica Udruženja osoba obolelih od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti Renesansa.

Mnoge bolesti nisu prepoznate ni u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju Federacije. Slične probleme imaju i oboljeli od cistične fibroze iako im je za mjesečnu terapiju potrebno gotovo osam hiljada maraka. Oni su za sistem nevidljivi, ali ne u oba entiteta.

“Ovih dana svjedočimo još jednoj apsurdnoj situaciji, a to je da je za cističnu fibrozu osmišljen lijek koji djeluje na uzrok bolesti i već je tri godine u upotrebi širom svijeta, uključujući zemlje regiona, pa čak i BiH. Međutim, dostupan je samo u entitetu RS”, navodi Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu u BiH.

Ured za reviziju institucija FBiH godinama upozorava na ovaj problem i daje preporuke za otklanjanje nepravilnosti. Zato su CCI od nadležnih zatražili da isprave nepravdu.

“Prošle sedmice smo imali jedan pozitivan odgovor koji su na Odboru za ekonomsku i finasijsku politiku pri Predstavničkom domu Parlamenta FBiH jednoglasno usvojili zaključak kojim se nalaže Vladi da prilikom prvog rebalansa u ovoj godini izdvoje dodatna sredstva za potrebe rada Fonda solidarnosti, a da prilikom izrade budžeta za narednu godinu ispoštuje ono što je Zakonom propisano”, istakao je projektni koordinator CCI-ja Dalibor Đerić.

Od osnivanja Fonda do danas Federalna vlada je uplatila samo 20 posto Zakonom propisanih sredstava. Iako je federalni budžet sve veći, ispaštaju i zdravstveni osiguranici na sve dužim listama, a vremena je sve manje.

(TIP/Izvor: federalna.ba)