Hoće li kurikularna reforma moći biti provodiva u FBiH?

U Tuzlanskom kantonu se već dugo govori o reformama u procesu obrazovanja, ali sve još ostaje na nivou planiranja i najava. Međutim, kurikularni pristup kojeg zagovaraju nastavnici u Kantonu Sarajevo, a koji su danas boravili i u Tuzli baziran je na ishodima učenja i na prvo mjesto stavljaju učenika. Provjerili smo hoće li kurikularna reforma uskoro moći biti provodiva na nivou Federacije BiH.

Devet nastavnica kreirale su publikaciju o ishodima učenja u planiranju nastavnog procesa. Na prvo mjesto su stavile učenike i njihove potrebe, a upravo to je ono što bi trebala podrazumijevati nova kurikularna reforma.

“Da je ta nastava usmjerena na učenika, na njegova postignuća, da ono što on uči ono što može da postigne u toku jedne školske godine, u određenoj nastavnoj jedinici i ono što će njemu konkretno koristiti u njegovom zanimanju”, izjavila je članica kurikularne grupe za reformu Emina Dautbašić.

Nastavni planovi i procesi trenutačno su formirani tako da trebaju jednako dati svima. Ali realno to znači i nedovoljno. To je alarm da obrazovanje treba reforme u kojima će učenici imati daleko aktivniju ulogu.

˝Da više ne govorimo šta smo to mi ispunili u nastavnom planu i programu, da li smo obradili  ovog ili onog pisca, nego da se okrenemo učeniku. Da znamo i pratimo njegovo postignuće˝, istakla je  profesorica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mirela Omerović.

A sve ovo postavit će sada pred nastavnika nove izazove. Stoga, publikacija Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa bit će im na početku desna ruka.

“Avaki nastavnik može da nauči kako da napravi jedan ishod na nivou jednog časa. Toliko ima primjera toga i dobro je razrjašnjeno sve da svaki nastavnik može na osnovu literature da se uputi”, navodi profesorica bosanskog jezika i književnosti, Dalila Potogija.

“Ja mislim da je ovo izuzetna prilika da možemo i drugačije planirati i valorizirati naše znanje i prenositi naša iskustva na mlađe ljude. To još uvijek nažalost nije dovoljno, ali nadam se da je ovo lijepa prilika da se te stvari poprave”, izjavio je profesor Sead Husić.

U Tuzlanskom kantonu se još samo govori o kurikularnoj reformi dok se u Kantonu Sarajevo već s njom u petim razredima osnovne škole i prvim razredima srednje škole. Provođenje kurikularne reforme nije nimalo jednostavno, jer predstavlja ogroman odmak od sadašnjih, kako ih mnogi nazivaju, zaostalih nastavnih planova i programa.

(TIP/Izvor: bhrt.ba/Autorica: Maja Nikolić)