Grad Tuzla povećava izdvajanja za rad Narodne kuhinje ‘Imaret’

Na poziv direktorice Mensure Husanović, vršioc dužnosti gradonačelnika Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić danas je posjetio prostorije Narodne kuhinje „Imaret“.

„Bez podrške Grada, ne samo finansijske nego i dodjelom prostora u kojima se nalazi narodna kuhinja, mi ne bi mogli da funkcionišemo na ovaj način i u ovom kapacitetu. Gradska uprava uvijek je imala razumijevanja za najugroženije kategorije stanovništva i to čini kontinuirano već 23 godine. Sve veći broj korisnika dovoljan je pokazatelj da su naši korisnici zadovoljni i da im ovo puno znači jer za 70% korisnika ovo je jedini obrok“,  istakla je direktorica Husanović.

„Zbog sve teže ekonomske situacije i posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, Budžet Grada Tuzle u velikoj mjeri sadrži socijalnu komponentu. Za rad Narodne kuhinje „Imaret“ Tuzla, u Budžetu za tekuću godinu, planirano je izdvajanje sredstava u iznosu od 260.000KM, što je u odnosu na 2019. povećanje za 50.000KM. Izdvajanja Grada Tuzla za socijalnu i zdravstvenu zaštitu u 2022. godini, putem nadležne Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, iznosila su 1.426.832,01 KM. Radi se o dvostruko većem iznosu u odnosu na izdvajanja tokom 2019. godine, kada je za ove namjene izdvojeno 716.660,70 KM. To je pokazatelj brige za socijalno ugrožene kategorije“, –naveo je dr.sc. Lugavić tokom razgovora, te zahvalio uposlenicima na svemu što rade za građanke i građane Tuzle.

Narodna kuhinja priprema preko 1.500 obroka dnevno i distribuira ih na jedanaest punktova, u Express restoranu i mjesnim zajednicama Tušanj, Kiseljak, Solina, Mosnik, Crvene njive, Kreka, Centar, Dragunja, Solana i Mihatovići. Ukupno 245 obroka na području Tuzle dostavlja se na kućni prag osobama starijim od 65 godina.

(TIP)