Video: Potpisan Sporazum o saradnji za 80 infrastrukturnih projekata u BiH

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović danas je potpisao sporazume o saradnji u vrijednosti od 2,5 miliona KM sa implementatorima projekta za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici.

Vijeće ministara BiH je krajem prošle godine donijelo odluku o udruživanju sredstava sa entitetskim resornim ministarstvima i Vladom Brčko distrikta.

Ta je odluka dala pozitivan rezultat, te su danas sporazume o saradnji potpisali i predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković.

Čordaš je kazao da su imali puno veći broj zahtjeva, a udovoljili su malom broju, oko 10 posto.

Ali, veći problem, od onog koji se danas rješava u oblasti komunalne i socijalne infarstrukture, je elektrifikacija.

– Problem za naše povratnike je elektrifikacija. Riječ je o prostorima koji su udaljeni od elektro-mreže, gdje nije isplativo ulaganje te da nijedna elektroprivreda to ne bi završila – kazao je Čordaš.

Stoga su danas iskoristili priliku da razgovaraju i o tom problemu, da se pronađu drugačija rješenja, gradnjom solarnih panela na primjer, kako bi se osigurao izvor električne energije povratnicima.

– Apsurdno je pričati da se u 21. stoljeću ljudima obnavljaju kuće, a da nemaju struju – poručio je Čordaš.

U okviru zajedničkih projekata na nivou BiH pri kraju je realizacija dva značajna projekta, a to su Regionalni stambeni program i CEV-2.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović podsjetio je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u okviru svojih redovnih projektnih aktivnosti ima obavezu i da se stara za provođenje Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Na žalost, rekao je, dvije godine su bili spriječeni u realizaciji projekata zbog neusvajanja budžeta.

Stoga je Vijeće ministara BiH i donijelo odluku o udruživanju sredstava sa entitetskim resornim ministarstvima i Vladom Brčko distrikta.

– Time je u Fondu za povratak osigurano oko 2,5 miliona KM za 80 projekata. Od projekata koje smo danas potpisali 57.000 ljudi će imati direktnu korist kroz infrastrukturne projekte koje smo dodijelili – naglasio je Mahmutović.

I on se dotakao pitanja elektrifikacije, te kazao da procjena projekata koje su dobili od aplikanata vrijedi oko 13 miliona KM, a oko 5.000 KM bi trebalo da košta svaka pojedinačna elektrifikacija.

– Nismo imali sredstava, nedostatna su i država se mora pobrinuti za to – kazao je Mahmutović, te zahvalio načelnicima i gradonačelnicima, predstavnicima vjerskih zajednica koji na terenu realiziraju projekate.

Izrazio je nadu da će ubuduće biti puno više sredstava i potpisanih ugovora, jer “bez povratnika nema ni BiH onakvu kakvu svi želimo”.

Načelnici općina Milići, Uskoplje/Gornji Vakuf i Prnjavor, Marko Savić, Sead Čaušević i Darko Tomaš su zahvalili svima na uloženom naporu, te poručili da, iako su izgubili nadu, projekti će ipak biti realizirani što će povratnicima omogućiti kvalitetniji život.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Almir Razić)