Banovići: Počinje izgradnja jedne od dvije zgrade u MZ Oskova za smještaj raseljenih osoba i izbjeglica

Potpisivanjem ugovora između: Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, općine Banovići, izvođača radova i nadzornog organa najavljen je početak radova na izgradnji stambenog objekta (zgrade „B“) u MZ Oskova – naselje Brioni. Radi se o objektu sa 15 stambenih jedinica u koji će biti smještene raseljene osobe i izbjeglice koje se trenutno nalaze u jednom od dva kolektivna centra (Ježevac i Mrdići) na području Općine. Objekat će graditi firma „Papilon“ d.o.o. Koraj-Čelić, a nadzorni organ je „HG-INŽENJERING“ d.o.o. Tuzla. Vrijednost radova je preko milion i 800 hiljada konvertibilnih maraka i zvanično će početi u ponedjeljak, 23. januara 2023. godine.

Na istoj lokaciji gradit će se još jedan stambeni objekat sa dodatnih 15 stambenih jedinica (zgrada „A“). Uvođenje izvođača u ovaj posao (firmi „Tehnograd“ Tuzla i „GPP Banovići“) očekuje se u narednim danima.

Izgradnja dva stambena objekta u MZ Oskova predstavlja nastavak realizacije projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB II“. Projekat CEB II se finansira kroz kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe te manjim dijelom kroz učešće entiteta, kantona i lokalnih vlasti. Do sada je kroz isti u općini Banovići adaptirano 30 stambenih jedinica, i to u naseljenim mjestima Stražbenica, Podgorje i Jezero. Za tu namjenu izdvojeno je oko 500.000,00 maraka.

(TIP)