Foto: Izgradnja kampusa Univerziteta u Tuzli mogla bi početi ove godine, osigurana početna četiri miliona KM

Ideja o izgradnji kampusa Univerziteta u Tuzli seže još u 2011. godinu, a realizacija konkretnih aktivnosti počela je tek lani. Ukoliko sve bude išlo prema planu, izgradnja kompleksa bi trebala početi u ovoj godini, a kantonalna vlast osigurala je početna četiri miliona KM.

Radovi na izgradnji kampusa Univerziteta u Tuzli mogli bi početi u ovoj godini, nakon što su riješeni problemi vezani za dokumentaciju.

Vlada Tuzlanskog kantona, ovaj projekat smatra jednim od strateških za dalji razvoj univerziteta, visokog obrazovanja, ali i kantona u cijelosti te je tom mišlju osigurala i određena finansijska sredstva.

“Vlada Tuzlanskog kantona je u prošloj godini izdvojila 500 hiljada KM za izradu projektne dokumentacije za kampus Univerziteta u Tuzli, a paralelno su tekle aktivnosti vezano za regulacioni plan koji provodi Grad Tuzla. Očekujemo da će u ovoj godini taj proces biti završen te da ćemo biti u prilici početi izgradnju”, kazao je za Klix.ba kantonalni ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović.

Tuzlanski kanton u decembru prošle godine dobio je budžet za 2023. u kojem su za početak izgradnje kampusa izdvojena četiri miliona konvertibilnih maraka.

“Izgradnja kampusa je planirana svim strateškim dokumentima kantona, ali i univerziteta, kao jedan od ključnih faktora za razvoj Tuzlanskog kantona. Shodno tome ćemo raditi na razvoju kampusa jer će nam on omogućiti privlačenje studenata iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, a njegovom realizacijom moći ćemo započeti i internacionalizaciju Univerzitata u Tuzli jer će to biti moguće dobijanjem savremene infrastrukture”, naveo je Omerović.

Tokom prošle godine formiran je Operativni tim za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli, a na osnovu čijeg prijedloga je Senat te visokoškolske ustanove usvojio plan razvoja budućeg kampusa.

Nakon toga je Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Tuzle predata inicijativa za unošenje kampusa u regulacioni plan, a na sjednici Gradskog vijeća u novembru ove godine usvojen je Nacrt regulacionog plana prostorne cjeline “Stara kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli”, koji je upućen u javnu raspravu.

Inače, u prvoj fazi realizacije projekta predviđeno je da šest fakulteta Univerziteta u Tuzli bude preseljeno u kompleks kampusa, za čiju je cjelokupnu izgradnju neophodno osigurati okvirno 300 miliona maraka.

Kada je riječ o cjelokupnoj izgradnji, ona bi se trebala odvijati u četiri faze, a rok za izvođenje radova u prvoj predviđen je na period od četiri godine.

Nakon što bude formirana neophodna infrastruktura, predviđeno je preseljenje filozofskog, pravnog, edukacijsko-rehabilitacijskog, ekonomskog i farmaceutskog fakulteta te Akademije dramskih umjetnosti.

Kampus Univerziteta u Tuzli, pored prostorija za fakultete trebao bi sadržavati i studentski centar, kino dvoranu, studentski klub, bazen, fitness dvoranu, restoran za prehranu studenata, učionice, plesnu dvoranu, poštanski ured, internet klub i druge prostore za društvene aktivnosti i zabavu. Smještajne kapacitete će sačinjavati studentski domovi i apartmani za nastavno osoblje.

Pored toga u okviru kampusa će biti zajednički sadržaji poput laboratorija, biblioteke, univerzitetskog ureda te rektorata. Predviđeni su također trgovi, parkovi, šetališta, platoi za okupljanje, sportski tereni i slično.

(TIP/Izvor: klix.ba/Autor: Armin Kendić)