Pisonaro: Očekujemo brzu ustavu vlasti u BiH i rad na reformama

Sticanje kandidatskog statusa važna je prekretnica za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji, jasna je to poruka građanima BiH da je njihova budućnost u Evropskoj uniji, kazala je Feni glasnogovornica Evropske komisije Ana Pisonero.

Kako je pojasnila u izjavi za Fenu, status kandidata je znak da zemlja napreduje na putu ka EU, ali je i poticaj za donositelje odluka da učine više kako bi se zadovoljile težnje građana zemlje za reformama koje će dovesti do članstva u EU.

– Naša ponuda također dolazi s visokim očekivanjima. Put u EU je otvoren, ali zahtijeva da zemlja provede reforme. Na političkim je liderima da to pretvore u stvarnost. Sada očekujemo brzu uspostavu zakonodavnih i izvršnih tijela na svim nivoima vlasti kako bi se fokusirali na reforme koje je potrebno uraditi na putu ka EU – navela je Pisonero.

Podvukla je da Bosna i Hercegovina treba ojačati i napredovati u reformama, ali posebno u oblastima vladavine prava, pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije te upravljanja migracijama.

Također je podsjetila da 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju Komisije ostaju nepromijenjeni te da se o njima ne može pregovarati nego ih BiH mora ispuniti prije nego što Komisija bude razmatrala davanje preporuke za otvaranje pregovora o pristupanju EU.

Na pitanje postoje li bilo kakve pretpostavke kada bi BiH mogla otvoriti pristupne pregovore, odnosno prva poglavlja, Pisonero je naglasila da prije nego što bude preporučeno otvaranje pregovora o pristupanju EU, Bosna i Hercegovina mora ispuniti 14 ključnih prioriteta, dodajući da Komisija godišnje izvještava o provedbi tih prioriteta u okviru izvještaja o paketu proširenja.

Glasnogovornica Evropske komisije Ana Pisonero jasno je naglasila da je pristupanje Evropskoj uniji proces temeljen na zaslugama te da brzina pristupnih pregovora zavisi o brzini reformi i ispunjavanju obveza zemalja kandidata, počevši od temeljnih područja kao što su demokratija, vladavina prava i poštivanje temeljnih prava.

– Uvjeti su jasni i na zemljama kandidatkinjama je da ih ispune. Stoga nije moguće postaviti nikakve konačne vremenske okvire kada će neka od zemalja postati članicom EU jer je proces u rukama naših partnera – zaključila je glasnogovornica Evropske komisije Ana Pisonero u razgovoru za Fenu.

Bosna i Hercegovina 15. decembra službeno je dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji nakon što su to odlučili čelnici EU-a u Briselu, a prethodno Vijeće za opće poslove podržalo takav prijedlog Evropske komisije.

Zahtjev za članstvo u EU Bosna i Hercegovina je podnijela 2016. godine, a Evropska komisija je u oktobru prošle godine preporučila državama članicama da joj dodijele status kandidata, ali uz 14 uvjeta koje država mora ispuniti.

(TIP/Izvor: Fena)