Mnogi pacijenti nisu zadovoljni elektronskim komuniciranjem sa ljekarima

Prelazak na digitalno, odnosno elektronsko komuniciranje između pacijenata i ljekara velika je olakšica u komunikaciji. Ipak, mnogi pacijenti nisu zadovoljni, jer i dalje, kažu, nose nalaze kada krenu ljekaru.

Hasan Hujdur iz Tuzle smatra da je prelazak na digitalno, odnosno elektronsko komuniciranje između pacijenata i ljekara veliki korak u zdravstvenom sistemu. Ipak žali se da mnogo nalaza i dalje nosi kod ljekara te da bi proces mogao biti i efikasniji.

“Kad dođes tamo negdje gdje treba da dođes onda ti traže ovo, pa ti traže ono. Traže imaš li nalaze, a ne možes ti nositi kofer dokumenata”, izjavio je Hasan Hujdur.

Informatizacija zdravstvenog sistema u KS olakšala je komunikaciju pacijenata i zdravstvenih ustanova. Ipak, i dalje ima zastoja u procesu, kažu u Domu zdravlja KS.

“Vrlo je bitno da se elektronski nalazi ili dijagnoze ili snimci mogu unutar sistem razmjenjivati i po potrebi tražiti drugo mišljenja. Međutim, mi primjećujemo na terenu da još uvijek postoji problem negdje prema tercijarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, da još uvijek se primjenjuje stara škola, zbog čega – ne znam”, istakao je glasnogovornik JU Dom zdravlja KS Arman Šarkić.

Uspostavom informativnog sistema u radu ambulante došlo je do djelimičnog olakšanja u radu zbog smanjenog administrativnog poslovanja, kažu u Domu zdravlja u Tuzli.

“Kako nam je uveden elektronski recept elektronsko upućivanje potvrda za ortopedska pomagala, vođenje elektronskog bolovanja drugačija je malo komunikacija između doktora i pacijenta”, kazala je načelnica Službe porodične/obiteljske medicine Dom zdravlja Tuzla, prim. dr. Samira Srabović. 

Centralni informacioni sistem omogućava da ljekari iz ugovornih zdravstvenih ustanova mogu vidjeti nalaze koji se odnose na određenog pacijenta, što je olakšavajuća okolnost i za pacijente da ne moraju nositi mnogo nalaza. Otpusna pisma ne postoje u informacionom sistemu i pacijent ga mora nositi, kažu u Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

(TIP/Izvor: bhrt.ba)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…