Gdje je zapelo: Šta se dešava sa isplatom obećanih 100 KM? Građani i dalje čekaju i pitaju…

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je saopćilo da im se neposredno obraćaju građani Federacije BiH u vezi sa uplatom jednokratne finansijske naknade za nezaposlena lica u vezi sa Uredbom Vlade Federacije BiH o podršci stanovništu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

– Kantonalne službe su sačinile konačne spiskove sa brojem korisnika naknada i ukupnim iznosom koji je potreban za isplatu u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH kojom je utvrđeno da jednokratna pomoć od po 100 KM bude isplaćena za nezaposlene u FBiH – navode iz tog ministarstva.

Dodaju da je Federalno ministarstvo finansija na osnovu sačinjenih i dostavljenih konačnih spiskova korisnika jednokratne novčane naknade izvršilo uplatu kantonalnim službama za zapošljavanje koje su bile dužne, najkasnije do 20. decembra 2022. godine, izvršiti uplatu na transakcijske račune licima koja na to ostvaruju pravo.

Napominju da se konačni, odnosno pojedinačni spiskovi svih korisnika novčanih pomoći nalaze kod kantonalnih službi za zapošljavanje, te je potrebno da se za sve eventualne nejasnoće vezane za spiskove korisnika njima obrate.

Podsjećaju da je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a na osnovu podataka o korisnicima naknada iz dostavljenih zahtjeva kantonalnih službi za zapošljavanje, donijela Odluku o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade od ukupno 18.724.700 KM.

Prema dostavljenim podacima svih deset kantonalnih službi za zapošljavanje, pravo na isplatu ove naknade ostvaruje 187.247 nezaposlenih osoba u Federaciji BiH. Iz Tuzlanskog kantona dostavljeni su podaci o 43.405 korisnika, slijede Kanton Sarajevo sa 38.432, Zeničko-dobojski sa 33.314, Hercegovačko-neretvanski sa 21.734, te Srednjobosanski kanton sa 18.430 i Unsko-sanski sa 16.800 korisnika. U Zapadno-hercegovačkom kantonu je 6.696 nezaposlenih za koje je nadležna kantonalna služba utvrdila da ostvaruju pravo na ovu naknadu, dok je u Kantonu 10 taj broj 4.070, u Bosansko podrinjskom kantonu Goražde 2.190, te u Posavskom 2.176 osoba, navode iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Ilustracija)