Vlada TK: Uvezivanje radnog staža kao uslov za penzionisanje radnika

Vlada Tuzlanskog kantona je u ponedjeljak prihvatila Informaciju za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2022. godini. Prema ovoj informaciji privredna društva su dostavila podatke o ukupno 75 radnika 9 privrednih društava, koji su tokom 2022. godine ispunili uslove za penzionisanje, a kojima je potrebno uplatiti oko 406.000 KM po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa. Radi se o 20 radnika „Fortuna” d.d. Gračanica u stečaju, 19 radnika „Dita” industrija deterdženata u kojoj je stečaj završen, 18 radnika „TMB” d.d. Mikrometri i električni aparati Banovići, u stečaju, 12 radnika „KHK” d.d. Lukavac u stečaju, te po jedan radnik u „Resod-guming” d.d. Tuzla (stečaj završen), „Interplet” Brčko – pogon Srebrenik (stečaj završen), Fortuna d.d. Gračanica u stečaju, „Hidrotehnika” d.o.o. Kladanj u stečaju, „Unioninvest-elektromontaža” d.o.o. Tuzla (stečaj završen) i „Nemetali” Kladanj d.o.o. Kladanj (stečaj završen).

U  zaključku Vlada Tuzlanskog kantona je izrazila opredjeljenost da nastavi sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti uplate obaveza po osnovu PIO/MIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i prirodnih i drugih nesreća, za privredna društva navedena u informaciji za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2022. godini.

Nastavak transformacije Doma za djecu bez roditeljskog staranja

Vlada je prihvatila Informaciju o transformaciji Javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Tuzla. Kako se u informaciji navodi, prije svega zbog kadrovske deficitarnosti, proces transformacije Doma je u zastoju. Ipak, s obzirom da je nedavno nedavno izvršeno zapošljavanje stručnog osoblja očekuje se intenziviranje procesa transformacije Doma i brži razvoj njegovih usluga. Kada je u pitanju smještaj djece bez roditeljskog staranja, većina djece, njih 87- oro su koristili vaninstitucionalne oblike smještaja, njih 55-oro je koristilo usluge smještaja u Domu, dok je četvoro djece koristilo usluge ostalih ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH. Razlozi izdvajanja djece iz bioloških porodica u ustanove su uglavnom siromaštvo (40,2%) i neodgovarajuća roditeljska briga (31%), smrt roditelja je uzrok za 11,7%, koliko i privremena spriječenost, te oduzeto roditeljsko pravo za 7,8% djece. Većina djece na smještaju su djeca čiji su roditelji iz različitih razloga spriječeni da vrše roditeljsku dužnost. To znači da djeca imaju roditelje koji, zbog nesređenih porodičnih odnosa, materijalnih, zdravstvenih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti da im osiguraju normalne uvjete za pravilan odgoj, fizički i psihički razvoj. Činjenica da djeca imaju žive roditelje značajno utiče na uspješnost provođenja individualnog plana usluga psihosocijalne i druge podrške, na odgoj, odrastanje, socijalizaciju i osamostaljivanje djece, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

Za ostvarene školske sportske rezultate Vlada TK dodijelila 77 stipendija

Data je saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za ostvarene studentske i školske sportske rezultate za 2022.godinu. Današnjom odlukom definirana je raspodjela 15.650,00 KM za stipendiranje učenika i studenata za ostvarene školske sportske rezultate. Ove godine u okviru ove kategorije dodijeljeno je ukupno 77 stipendija, odnosno pravo na stipendiju ostvarila su 64 učenika i 13 trenera nastavnika/profesora.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. o imenovanju Dževada Halilčevića za vršioca dužnosti direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”, Suhdina Đedovića za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, Mirnesa Vejzovića za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za marketing i razvoj i Esada Čanića za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove. Također, doneseno je više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TIP)