Uz podršku EU do efikasnije borbe protiv nezaposlenosti u BiH

Projekat EU “Unapređenje istraživanja tržišta rada” u protekle dvije i po godine pružao je podršku javnim službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u unapređenju metodologije istraživanja tržišta rada, aktivnih mjera zapošljavanja, poboljšanju saradnje sa poslodavcima i razvoju strategija zapošljavanja, istaknuto je danas na završnoj konferenciji u sklopu tog projekta.

Šef Kooperacija pri Delegaciji EU u BiH Stefano Ellero je rekao da su u sklopu projekta pružili podršku za unapređenje efikasnosti politika zapošljavanja u BiH kao i određenih strateških dokumenata.

– Projekat je postigao veoma važan rezultat koji se odnosi na harmoniziranu metodologiju za istraživanja tržišta rada na svim nivoima u BiH. Na ovaj način smo potvrdili da se saradnjom mogu postići impresivni rezultati čak i u kompleksnom okruženju kao što je BiH. Nažalost, dva očekivana rezultata projekta nisu postignuta, a to je izrada strategije zapošljavanja na nivou BiH i na nivou Federacije BiH – rekao je Ellero.

Evropska komisija, prema njegovim riječima, i dalje je u potpunosti opredjeljena za podršku BH kada je u pitanju kreiranje poslova i radnih mjesta što će doprinijeti ekonomskom rastu. Dodao je da je u planu novi projekt za podršku zapošljavanju mladima, ženama i osjetljivim grupama.

Jedna od ključnih aktivnosti, kako je izjavio rukovodilac projekta “Unapređenje istraživanja tržišta rada” Ranko Markuš, bila je istraživanje tržišta rada. Na reprezentativnom uzorku anketirani su poslodavci, te je pokušano da se kroz tu vrstu istraživanja sagleda koje su to potrebe poslodavaca.

– Ono što je sigurno utvrđeno tim istraživanjima je da je struktura privrede u BiH vrlo nepovoljna, da prednjače sektori usluga, trgovine i ugostiteljstva u potražnji za radnicima, dok vezano za stručnu spremu, najviše radnika poslodavci traže sa srednjom stručnom spremom i nižim stručnim spremama – naglasio je Markuš.

To dokazuje, kako je dodao, da se razbija mit povezivanja obrazovanja sa tržištem rada jer se želi postići da se đaci i studenti ‘guraju’ u smjeru univerzitetskog obrazovanja, a ne da ostaju na srednjoškolskom obrazovanju.

– Iz tog konteksta vrlo su važne aktivne mjere zapošljavanja, kao i da se radi na strategijama zapošljavanja jer mi ne želimo da BiH, odnosno ekonomija BiH ostane na ovom nivou potražnje za radnom snagom – dodao je Markuš.

Kada je riječ o odlasku radne snage, jedini način da se to zaustavi u ovom momentu, prema riječima Siniše Veselinovića iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, jeste poboljšavanje uslova rada na radnim mjestima u BiH.

– To znači nuđenje adekvatne plate naročito mladima koji prvi put stupaju u radni odnos. Dakle, odgovarajući radni uslovi i adekvatna visina plate su način da se stvori stvarno interesovanje za ostanak mladih i drugih radnika u BiH – naveo je Veselinović.

Istraživanja i analize koje su izrađene u sklopu projekta, kako je istaknuto, trebale bi doprinijeti boljoj integraciji nezaposlenih osoba na tržištu rada i efikasnijoj borbi protiv nezaposlenosti u BiH.

Projekat “Unapređenje istraživanja tržišta rada”, koji Evropska unija finansira u iznosu od 1,28 miliona eura, samo je jedan od mnogobrojnih projekata u sklopu sveobuhvatne EU podrške Bosni i Hercegovini u sektoru zapošljavanja.

Projekt je provodio konzorcij NIRAS iz Poljske, GOPA iz Njemačke i Zavod za zapošljavanje Republike Francuske.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Almir Razić)