Izgradnja solarne elektrane u Banovićima

Usuglašeni su svi detalji oko realizacije projekta „Izgradnja fotonaponske stanice (solarne elektrane) u Banovićima“. Na sastanku održanom u zgradi Općine, predstavnici općine Banovići i Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.o.o. Sarajevo predvođeni općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem i Senadom Salkićem – izvršnim direktorom za kapitalne investicije Elektoprivrede, dogovorili su visinu zakupa zemljišta i vremenski period zakupa te utvrdili precizne rokove daljnjih aktivnosti na projektu.

15. august je određen kao krajnji rok za usuglašavanje teksta ugovora, a isti će se potpisati u prvoj sedmici septembra. Obaveza općine Banovići je da u narednim danima izda urbanističku suglasnost kako bi JP „Elektroprivreda BiH“ pripremilo tendersku dokumentaciju za projekat. Kako su kazali predstavnici Elektroprivrede BiH, na dan potpisivanja ugovora biće objavljen i tender za izgradnju.

Radovi na izgradnji solarne elektrane (snage do 10 MW) u Banovićima trebali bi početi u ovoj godini i trajat će oko 18 mjeseci. Solarna elektrana gradit će se na lokalitetu Selo II – MZ Banovići Selo, na prostoru površine 100 hiljada metara kvadratnih. Njenom izgradnjom Banovići bi bili među prvim u Tuzlanskom kantonu koji će početi koristiti obnovljive izvore energije (tzv. održivu ili zelenu energiju).