Vlada TK: Dodatnih 1,5 miliona KM za podršku projektima zapošljavanja

Na  održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Odlukom o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK za 2022. godinu. Ovim izmjenama je, s obzirom na povećanje prihoda od doprinosa u iznosu od 1,5 miliona KM, a što je posljedica povećanja prosjeka plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine, program sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve 2022“ uvećan za dodatnih 1,2 miliona KM, a program sufinansiranja samozapošljavanja „Start up – Program za sve 2022“ za dodatnih 300.000 KM. Očekuje se da će se ovim izmjenama i dopunama finansijskog plana postići veća zapošljivost na području Tuzlanskog kantona.Izmjene i dopune Finansijskog plana uputiti će se na razmatranje Skupštini Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je dala saglasnost na tekst ANEX-a Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, koji će se zaključiti između UniCredit Bank d.d. Mostar i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Aneksom je, kako bi se iskoristio i preostali dio neutrošenih finansijskih kreditnih sredstava, predviđeno produženje roka za realizaciju kreditnih sredstava sa 30.6.2022. godine do 31.12.2022. godine.

(TIP)