9.576 udruženja u FBiH iz budžeta povuklo 113,6 miliona KM

Prema podacima Finansijsko-informatičke agencije u Federaciji BiH posluje 9.576 udruženja i fondacija koja zapošljavaju 5.555 radnika.

Ukupna vrijednost njihove imovine porasla je sa 885,6 miliona KM u 2019. godini na preko milijardu u 2021.tačnije, 1.001.356.320 KM. 

Ukupna vrijednost prihoda je 762.911.977 KM, dok je ukupna vrijednost prihoda iz budžeta 113.617.266 KM.

5.374 udruženja ostvario je višak prihoda nad rashodima i ukupna vrijednost u 2021. iznosila je 72.045.121. KM. Iako svrha osnivanja i poslovanja većine udruženja i fondacija nije sticanje dobiti, odnosno, viška prihoda nad rashodima, sa dobiti je poslovalo čak 56,12 posto udruženja.

37,75 posto njih je poslovalo sa viškom rashoda na prihodima, dok je 6,13 posto imalo neutralan rezultat poslovanja.

U FIA publikaciji termin “Razlika viškova” predstavlja višak prihoda nad rashodima umanjen za višak rashoda nad prihodima na datom nivou analize. Termin “finansijski rezultat” u kontekstu udruženja i fondacija je izveden dijeljenjem razlike viškova ukupnom imovinom subjekta, pa je u tom smislu sličan stopi povrata na imovinu kod privrednih društava.

S druge strane, broj udruženja i fondacija sa viškom rashoda nad prihodima je 3.615, dok je ukupna vrijednost viška rashoda nad prihodima 26.798.558. KM

Broj zaposlenih radnika u udruženjima i fondacijama u FBiH zabilježio je blagi trend pada, sa 5.594 u 2019. godini na 5.555 na kraju 2021. godine.

udruzenja

Gledajući prihode udruženja i fondacija po kantonima, najviše prihoda iz budžeta povukla su udruženja iz Kantona Sarajevo i to 36,5 posto od ukupne vrijednosti prihoda koja iznosi 65,74 posto.

udruženja

 

udruženja

 

 

Udruženja i fondacija su registrovana u tek nekoliko područja djelatnosti, uglavnom ostalim uslužnim djelatnostima, umjetnosti i zabave, zdravstvenom i sektoru javne uprave, te sektoru proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom i parom.

Njihovi prihodi dolaze uglavnom od članarina, dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, državne subvencije i ugovore sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, prihode od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, te prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije, kako je određeno statutom.

S obzirom na to da udruženja/fondacije spadaju u tzv. neprofitni sektor, zakonom se izričito propisuje da sticanje dobiti ne može biti osnovni statutarni cilj udruženja/fondacije (čl. 2. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH). Ipak, to ne znači da udruženja/fondacije ne mogu uopće obavljati djelatnost čiji je cilj sticanje dobiti, kako bi steklo dodatne prihode za obavljanje svojih osnovnih (neprofitnih) statutarnih ciljeva i djelatnosti.

Udruženja se po propisima smatraju neprofitnim organizacijama i nisu obveznici poreza na dobit. Međutim, ukoliko oni svojim poslovanjem obavljaju neku tržišnu djelatnost, te ostvaruju i druge prihode sa tržišta, koje nisu navedene u Zakonu o fondacijama i udruženjima BiH, odnosno nisu navedene kao neoporezivi prihodi u Zakonu o porezu na dobit FBiH, tada  postaju obveznici poreza na dobit za dobit koju ostvare obavljanjem tih tržišnih aktivnosti i shodno tome imaju obavezu predaje poreznog bilansa.

Prema Zakonu o PDV-u, ako im je godišnji obrt veći od 50.000 KM, onda podliježu plaćanju PDV-a jednako kao i društva sa ograničenom odgovornošću.​

(TIP/Izvor: Akta.ba)