Mikciona cistoureterografija u funciji na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC-a Tuzla

Nabavkom novog digitalnog RTG aparata, Klinika za radiologiju i nuklearnu medicine UKC Tuzla je ponovo počela sa izvođenjem radioloških pretraga mokraćne bešike i donjeg urinarnog trakta kod djece.

“Ove pretrage su od velikog značaja za dijagnostiku pacijenata prije svega najmlađe životne dobi, a namjenjene su za pacijente pedijatrijske, urološke i dječije hirurgije. Pretraga se prvenstveno izvodi u cilju dokazivanja aktivnog i pasivnog refluksa kod djece”, pojasnio je dr. Mirza Halilčevević.

Prema riječima načelnika Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, dr. Samira Cipurkovića, mikciona cistoureterografija je radiološka pretraga mokraćne bešike i donjeg urinarnog trakta djeteta, koja se izvodi aplikacijom kontrasnog sredstva kroz plasirani kateter.

“Pretraga se preporučuje kod djece sa čestim upalama urinarnog trakta, što često može biti jedini znak koji nas upućuje na eventualno postojanje refluksa. Posljedice neliječenog refluksa u odrasloj dobi mogu biti povišen krvni pritisak, bubrežna insuficijencija i problemi u trudnoći kod ženske djece”, istakao je dr. Cipurković.

(TIP)