Više od 4,2 miliona KM za lokalne i nekategorisane puteve u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici u utorak donijela Odluku o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Umjesto prvobitno planiranih 3,8 miliona KM, Vlada TK ovaj je iznos uvećala na 4.265.000 KM. U međuvremenu je unutrašnjom preraspodjelom Vlada TK osigurala dodatnih 465.000 KM za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, te je izmijenila ranije donesenu Odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Današnjom odlukom odobreni su projekti sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona i obuhvaćena ukupno 34 projekta sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva u Tuzlanskom kantonu.

Uređena zdravstvena zaštita životinja

Vlada TK dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovim dokumentom određene su mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona, isplata naknada za ubijene ili zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava i način finansiranja u 2022. godini. Za realizaciju navedenih mjera u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu osigurano je ukupno 396.500 KM, a sredstva će biti usmjerena za podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava, vakcinaciju protiv svinjske kuge, naknadu za eutanazirane životinje, troškove provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, troškove provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozu i tuberkulozu muških životinja starijih od 12 mjeseci i mjera veterinarskog javnog zdravstva, troškove eutanazije i rezerve u 2022. godini.

Podrška povratku kroz realizaciju infrastrukturnih projekata

U cilju realizacije Programa podrške povratku prognanih osoba Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na 5 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojima se odobravaju sredstva za realizaciju pojedinačnih projekata. Tako je 8.022 KM odobreno Gradu Tuzla, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka za asfaltiranje puta u naselju Antići u Mjesnoj zajednici Požarnica. Za izgradnju ulične rasvjete u naselju Glumina u MZ Glumina, Gradu Zvornik odobreno je 12.298 KM, a 8.000 KM je odobreno Općini Sapna, za pripremu i asfaltiranje lokalnog puta, ogranak Poljane u MZ Zaseok. Za sanaciju lokalnih puteva u MZ Husejnovići odobreno je 24.000 KM Općini Teočak, dok je za izgradnju ulične rasvjete u naselju Kalemci u MZ Gostilj Opštini Srebrenica odobreno 10.550 KM.

Sufinansiranje sportskih takmičenja i manifestacija invalidskog sporta

Vlada TK donijela je Odluku o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu. Odlukom su utvrđeni uslovi, ograničenja, kriteriji i postupak za dodjelu finansijskih sredstava invalidskim sportskim klubovima/savezima kantonalnog nivoa sa područja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, način isplate i korištenja odobrenih finansijskih sredstava, kao i druga pitanja iz ove oblasti. Između ostalog, pravo na participaciju ima invalidski sportski klub koji sportsku djelatnost obavlja shodno odredbama Zakona o sportu i u svom sastavu ima minimalno 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu.

Pomoć Općini Čelić za sanaciju od poplava

Data je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite  o dodjeli jednokratne novčane pomoći Općini Čelić, za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima u 2022. godini u iznosu od 40.000 KM. Vlada je također odobrila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 KM Općini Čelić u svrhu pomoći usljed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavom i klizištima u junu 2022. godine.

Kadrovska pitanja

Data je saglasnost na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. o imenovanjima vršioca dužnosti direktora, izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, izvršnog direktora za marketing i razvoj te izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“d.o.o.

Doneseno je rješenje o imenovanju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona na period od pet godina, počev od 21.06.2022. godine.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju privremeno imenovanog Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići te imenovanju UO JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići do okončanja postupka, na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada je također donijela i niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TIP)