Grad Tuzla uputio finansijsku pomoć Općini Čelić

Ovih dana su poplave pogodile područje Tuzlanskog kantona, a najveće štete je pretrpjelo područje Općine Čelić. Štete se procjenjuju na više od pet miliona KM, a najveće štete su pretrpjeli građani kojima su stradali stambeni objekti, a zatim privredni i poljoprivredni sektor, kao i komunalna infrastruktura.

Grad Tuzla je uvijek u sličnim situacijama pokazivao solidarnost sa stradalima, a s obzirom da se radi o izdatku koji je nastao uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i za koji se nisu mogla planirati sredstva u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je donio Odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve, u visini od 20.000 KM na ime pomoći Općini Čelić u saniranju posljedica od elementarne nepogode – poplave.

(TIP)