Demantij: Prointer ITSS Sarajevo prijavom na tender uštedio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 270.000,00 KM

Dana 14. 06. 2022. godine, na portalu TIP.ba | “Prointer” sa falsifikatima na tenderima, zarađuje milione od institucija prenijeli smo CIN-ov članak pod nazivom: „Prointer“ sa falsifikatima na tenderima, zarađuje milione od institucija“.  

Advokatica Senka Nožica  u svojstvu punomoćnika društva “PROINTER ITSS” Sarajevo obratila nam se sa zahtjevom za objavu demantija:

U predmetnom članku izneseno je niz neistina. Između ostalog, navedeno je da je društvo PROINTER ITSS nudilo mito, falsifikovalo dokumente i ucjenjivalo druge ponuđače. Niti jedna od navedenih tvrdnji iz Vašeg teksta nema uporište u „dostatnoj činjeničnoj osnovi“, već u Vašem tekstu nekritički prenosite stajališta onih privrednih subjekata kojima je našim učestvovanjem na tenderu onemogućeno sticanje ekstra profita na teret poreznih obveznika FBiH. Insinuacije i navodi iz ovoga članka kompaniju PROINTER ITSS i direktoricu Bojanu Škrobić Omerović stavljaju u nezavidan položaj u očima javnosti, te uveliko dovode do povrede ugleda, kako direktorice, tako i društva, a zarad partikularnih interesa drugih učesnika tendera, a sve na štetu poreznih obveznika.

Prointer ITSS Sarajevo prijavom na tender uštedio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 270.000,00 KM

“Nitko u ime kompanije Prointer ITSS Sarajevo nije ponudio mito, dar ili neku drugu povlasticu u procesu javne nabavke, zbog čega su apsolutno neosnovani navodi kojima se sugeriše da smo kao kompanija u slučaju Namika Plivčića učinili bilo kakvu nezakonitost prilikom prilaganja njegove radne biografije i certifikata prilikom dostavljanja „tenderske dokumentacije“, a kao dio dokumentacije potrebne za konkretnu javnu nabavku koju je raspisalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Takođe ističemo da izjava gospodina Plivčića da sa našom kompanijom nikada nije sarađivao i da je, na neki način, zloupotrijebljen, nije tačna. Prointer ITSS je s gospodinom Plivčićem imao Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. Upravo tim ugovorom predviđeno je da, ukoliko naša kompanija dobije posao, gospodin Plivčić bude angažovan na projektu u radu sa bazama podataka, za što bi, svakako, bio plaćen. Napominjemo da gospodin Plivčić ima privatnu firmu i bavi se konsaltingom, te je sasvim uobičajeno da kao stručnjak bude angažovan na projektima. Također, moramo Vam skrenuti pažnju da radno iskustvo (a koji uslov je tražen tenderom) i radni staž (na koji se Vi u svome tekstu pozivate u kontekstu provjeravanja) nisu istoznačnice.

Prointer ITSS Sarajevo apsolutno odbacuje i sve insinuacije o takozvanoj ucjeni konkurentske firme na tenderu, a koju ste u Vašem tekstu pokušali da argumentujete razgovorom direktorice Prointera Bojane Škrobić Omerović sa Bakirom Začiragićem, vlasnikom firme COMP-IT, koja je, uz našu kompaniju, bila jedina prijavljena na pomenutom tenderu.

Mogućnost da kompanija Prointer ITSS bude podizvođač radova, kao dio pomenutog razgovora, izvučena je iz konteksta i iz nama nepoznatih razloga okarakterisana kao “ucjena”. Naime, taj razgovor išao je u pravcu potencijalne saradnje, kako bi se napravio moderan i održiv sistem, imajući u vidu da kompanija Prointer ITSS u Sarajevu i Banjaluci angažuje više od 100 inženjera i višestruko je veća i kadrovski snažnija od preduzeća COMP-IT. U tom smislu nam nije jasno zbog čega su neki jedva dočekali da taj razgovor pogrešno i maliciozno interpretiraju i ukaljaju kako poslovni ugled kompanije, tako i ime direktorice Škrobić Omerović.

Imajući sve to u vidu, kompanija Prointer ITSS Sarajevo smatra da ovakva vrsta diskreditacije ima za cilj favorizovanje druge kompanije na štetu Federalnog ministarstva, odnosno poreznih obveznika, a koja je kompanija godinama unazad dobivala posao u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, uz, kako je to vidljivo upravo iz konkretnog slučaja, očigledno „prenapuhane cijene“.

Tumačenjem i insinuacijama iz Vašeg teksta je obesmišljena sama mogućnost prijavljivanja na tendere u procesu javnih nabavki.

Iz samih izjava gospodina Začiragića, naslućuje se da se informacioni sistem za koji je raspisan tender na neki način smatra “privatnim vlasništvom” njegove  kompanije, a činjenica da je naša kompanija mogla ponuditi manju cijenu, očigledno ga je najviše zaboljela.

Naglašavamo da je javni interes da u procesu javnih nabavki postoji konkurencija i da su same nabavke osmišljene kao transparentan posao, upravo u cilju zaštite javnog interesa i što racionalnijeg korištenja javnih sredstava.

Kako to nesporno proističe iz Vašeg teksta, upravo je prijava naše kompanije na predmetni tender dovela do ušteda za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, odnosno za sve porezne obveznike, u iznosu od 270.000,00 KM. Ovim putem izražavamo i začuđenost zašto je na Vašem portalu navedeno protumačeno na način da je određena privatna kompanija izgubila iznos od 270.000,00 KM, a umjesto na način da su porezni obveznici uštedjeli 270.000,00 KM.

Takođe ističemo da se poslovanje naše kompanije ponovo bespotrebno i neargumentovano politizuje i dovodi u kontekst sa kojim nemamo nikakve veze, čime se ugrožava ne samo naš rad, već i radna mjesta naših zaposlenih i sve ono što je Prointer ITSS Sarajevo u proteklih nekoliko godina uspio da ostvari na svim poljima, pa i na polju društveno odgovornog poslovanja.“

(TIP)