Zašto građani ne mogu sebi uplaćivati staž na iznos viši od 259,93 KM kako bi imali veće penzije?

U Federaciji Bosne Hercegovine građani koji to žele imaju mogućnost da sebi uplaćuju staž (dobrovoljno osiguranje). Trenutno je taj iznos 259,93 KM, pa su se pojedini građani obratili redakciji Faktora pitajući zašto ne mogu uplaćivati i više kako bi imali i veću penziju.

– Zašto ja ne bih mogao uplaćivati sebi više novca za staž ako imam, kako bih kada steknem uvjete za penzionisanje imao i veću penziju? To je ono što me zanima jer očigledno je da će sa ovim iznosom i penzija biti minimalna. I također me zbunjuje što mora da im se kod predaje zahtjeva za dobrovoljno osiguranje priloži i ljekarsko uvjerenje! Znamo da se kod zasnivanja radnog odnosa traži ljekarsko uvjerenje, a ovdje je uvjet da niste u radnom odnosu – pita se 60-godišnji Sarajlija.

Pojašnjenje smo potražili u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

– Iznos dobrovoljnog osiguranja baziran je na prosječnoj plaći, kao da plaćate doprinos za penzijsko na prosječnu plaću. Za jednu godinu dobrovoljnog osiguranja osiguranik bi pri obračunu penzije ostvario jedan bod.

Dakle, osnovica osiguranja je jedna i bazirana je na prosječnoj plaći. Ove godine iznosi 259,93 KM mjesečno. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je naveo da osoba koja nije osiguranik u obaveznom osiguraju može se osigurati na dobrovoljno osiguranje.

Uvjeti su da ima prebivalište na teritoriji Federacije ili Brčko distrikta i da ima opću zdravstvenu sposobnost, ako je starije od 15 godina, a najkasnije do navršene 65. godine, te ako je državljanin Bosne i Hercegovine – navodiTomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Upitali smo zašto se kod zahtjeva za uplaćivanje dobrovoljnog osiguranja mora dostaviti ljekarsko uvjerenje.

– Zbog odredbe o općoj zdravstvenoj sposobnosti treba donijeti ljekarsko uvjerenje – rekao nam je Kvesić.

Na uplatu dobrovoljno osiguranja se odlučuju osobe koje pred odlazak u penziju saznaju da im poslodavci nisu uplaćivali redovno staž i da imaju “rupe” u stažu.

(TIP/Foto: Ilustracija)